Robeco: Duurzaam beleggen nader toegelicht

04 april 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Duurzaam beleggen is hip. Zeker in een tijd waarin corruptie, opwarming van de aarde, milieuvervuiling en inkomensongelijkheid volop in het nieuws zijn. Maar waar moet je als belegger op letten en wat houden al die termen nu eigenlijk in? In dit artikel legt Robeco uit wat duurzaam beleggen is en waar je op moet letten als je duurzaam wil beleggen.   

Actief aandeelhouderschap
Duurzaamheid komt niet altijd vanuit bedrijven zelf. Aandeelhouders kunnen een handje helpen. Actief aandeelhouderschap is het actief uitoefenen van uw rechten en invloed als aandeelhouder. Beleggingsfondsen en grote beleggers hebben vaak flinke belangen in ondernemingen. Dat betekent dat zij hun stemrecht kunnen uitoefenen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast kan een constructieve dialoog met het bedrijf waarin wordt belegd, worden gevoerd over duurzame thema’s als bedrijfsstructuur, zeggenschap, winstdeling, maatschappelijk beleid en milieubeleid. Zo zorgen beleggers ervoor dat bedrijven zich meer bewust worden van duurzaamheid en dat ze zich blijven verbeteren op dit gebied. Dit geldt ook voor kleine beleggers, die via een beleggingsfonds hun bijdrage kunnen leveren aan het bewustzijn van bedrijven.

ESG-integratie
Je kunt duurzaam beleggen op basis van bepaalde thema’s of uitsluiting (zie onder), maar steeds meer beleggingsfondsen passen duurzaamheid toe op alle bedrijven, ongeacht de sector waarin ze actief zijn. Per sector wordt gekeken hoe bedrijven scoren op het punt van ESG. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). ESG-integratie, zoals dat bij Robeco breed wordt toegepast, betekent dat criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur geïntegreerd worden in de analyse van een bedrijf, omdat dit leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen, bijvoorbeeld doordat bedrijfsspecifieke risico’s op deze manier sneller in kaart worden gebracht.

Thematisch beleggen
Sommige beleggingsfondsen beleggen in één bepaald thema, binnen het brede scala van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan ‘sustainable energy’ (wind- en zonne-energie in plaats van fossiele brandstoffen). Bepaalde beleggingsthema’s overstijgen de ontwikkelingen in regio’s en bedrijfssectoren. Thematisch beleggen is een manier om te profiteren van de structurele mogelijkheden die de veranderende wereld ons biedt. Andere voorbeelden van thema’s zijn vergrijzing, digitalisering, het tekort aan natuurlijke hulpbronnen en de grotere aandacht voor het milieu. 

Impactbeleggen
Een ‘new kid on the block’ is het zogenoemde impactbeleggen. Bij impactbeleggen gaat het om het behalen van een meetbare, duurzame impact of prestaties. Denk daarbij aan energiebesparing, schoon drinkwater, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en het bestrijden van kinderarbeid. 

Uitsluiten
Sommige beleggingsfondsen beleggen op basis van uitsluiting – zij kiezen ervoor niet te beleggen in controversiële ondernemingen. Bedrijven kunnen worden uitgesloten op basis van wetgeving (bijvoorbeeld het verdrag over clustermunitie), producten (zoals alcohol, tabak en bont), activiteiten (bijvoorbeeld kinderarbeid), het schenden van internationaal geaccepteerde normen (op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en fraude & corruptie) en wanprestaties op duurzaam gebied (bijvoorbeeld slecht milieubeleid, sociaal beleid en ondernemingsbestuur). Veel beleggers geven de voorkeur aan het voeren van een constructieve dialoog voordat een bedrijf wordt uitgesloten.