Rabobank: Groei bedrijven NL, maar onzekere toekomst

29 maart 2016 Banken.nl 4 min. leestijd

In 2016 zet het economische herstel zich voort en nagenoeg alle Nederlandse bedrijfssectoren zullen naar verwachting groeien. Volumegroei in de sector is echter geen garantie voor succes voor ondernemers, zo blijkt uit de Sectorprognoses 2016 die de Rabobank publiceert. De sectoren die het meest profiteren zijn de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca en recreatie, waarvoor de Rabobank respectievelijk 4,2%, 4,0% en 3,0% volumegroei verwacht in 2016. De automotive kent als enige sector een krimp (-1,0%) na de fiscaal gedreven opleving vorig jaar.

Profiteren van herstel geen vanzelfsprekendheid

Eric Saris, directeur Bedrijven bij de Rabobank: “De groei in vrijwel alle bedrijvensectoren zet gelukkig door. In vergelijking met onze verwachtingen een half jaar geleden zijn de prognoses voor de meeste sectoren wel getemperd. En groei in de sector is nog geen garantie voor succes voor de ondernemer. Prijzen blijven onder druk staan en concurrentievoordeel is steeds moeilijker vast te houden. Ondernemers moeten met een onderscheidend product of dienst de klant keer op keer zien te verleiden. Om die slag te maken, is het belangrijk dat de ondernemer, die wil profiteren van het economisch herstel, over zijn eigen schaduw durft heen te springen en op een bepaald thema samenwerking zoekt met ketenpartijen of met branchevreemde partijen. Zo kunnen ondernemers vanuit eigen kracht elkaar versterken.”

bedrijfssectoren

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening profiteert van de toegenomen bedrijvigheid in handel en industriesectoren. Zakelijke dienstverleners, zoals uitzendbureaus, ICT-bedrijven en de groeiende groep ZZP’ers helpen bedrijven in te spelen op veranderingen en brengen gewenst specialisme in. De sterkste groei wordt verwacht in de flexmarkt en de ICT. Ondanks de groei is blijven innoveren noodzakelijk voor de dienstverlenende ondernemers. Veranderingen in wet- en regelgeving, verharde marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen maken dat de omgeving van de dienstverleners snel wijzigt.

Bouw

De forse groei in de bouw van afgelopen jaar (8,2%) vlakt dit jaar af naar 4%. Waarmee de bouw blikvanger blijft in de sectoren met meeste volumegroei. De (nieuwbouw) woningmarkt profiteert het sterkst en die groei is met name zichtbaar in de Randstad. Het herstel in de grond-, weg- en waterbouw is nog pril, selectief en verspreid over verschillende regio's. Verdergaande innovatie van producten en diensten is nodig om de groei in de bouwsector te bestendigen. Bij die innovatie zijn oog voor duurzaam bouwen, verbruik en hergebruik van bouw- en sloopmateriaal belangrijk.

Horeca en recreatie

Ook voor de horeca en recreatie belooft 2016 opnieuw een goed jaar te worden. Zowel consumenten als bedrijven besteden meer aan horeca en recreatie. Voor internationale toeristen is Nederland een 'hotspot' en de populariteit neemt nog steeds jaar op jaar toe zo blijkt uit het groeiend aantal internationale toeristen. De groei in horeca en recreatie concentreert zich met name in de toeristische en economisch sterke regio's rondom Amsterdam, de Randstad en de kustgebieden. Voor ondernemers in deze sector blijft de markt uitdagend, want wat vandaag nog 'in' is, kan morgen weer 'uit' zijn en branchevreemde partijen zoals supermarkten en AirBNB zorgen voor toenemende concurrentie.

Detailhandel non-food

De detailhandel non-food groeit in volume, maar door prijsdruk blijft de omzetgroei achter. Ondernemers in de woninginrichting profiteren het meest. Voor kleding-, sport- en schoenenzaken blijven het lastige tijden en is de invloed van online-verkopen sterk voelbaar. Met als gevolg het wegvallen van weinig onderscheidende winkelformules en toenemende leegstand in de winkelstraat. De winkelstraat wordt compacter en met meer aandacht voor beleving, online klantbediening en klantenbinding, zo verwacht de Rabobank. Het zijn de 'lokale helden' die de winkelstraat en een dagje winkelen weer aantrekkelijk kunnen maken. Deze ondernemers onderscheiden zich met lokale kennis, een hoge gunfactor en kunnen met een flexibel assortiment snel inspelen op wensen van de consument.