Mogelijk bankvergunning voor Kredietunie Nederland

02 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Al enige tijd is Kredietunie Nederland in samenwerking met de Ministeries van EL&I en Financiën aan het onderzoeken of Kredietunie Nederland in aanmerking kan komen voor een bankvergunning. Met een bankvergunning wordt het voor Kredietunie Nederland mogelijk om geld aan te trekken en vervolgens leningen te verstrekken. Het Financieele Dagblad meldde dat volgens de voorzitter van Kredietunie Nederland, Jan Kamminga, het er naar uit ziet dat De Nederlandsche Bank (DNB) aan Kredietunie Nederland ‘een bankvergunning op maat’ gaat verlenen.

Krediet Unies
Een Krediet Unie is een financiële coöperatie die uitsluitend voor haar leden financiële producten en diensten aanbiedt onder gunstige tarieven, zonder daarbij winst te maken. Krediet Unies leveren diverse financiële producten en diensten voornamelijk op het gebied van sparen en kredietverlening. Anders dan commerciële banken en andere financiële instellingen zijn klanten ook altijd eigenaar van een Krediet Unie.

Volgens The World Council of Credit Unions (WOCCU), een internationale vereniging voor Krediet Unies, bestaan in 2011 wereldwijd 51.000 Krediet Unies, verdeeld over 100 landen. Ireland kent de grootste penetratiegraad van Krediet Unies in Europa.

Krediet Unies moeten 'kleine leningen' aan het MKB weer mogelijk maken
De oprichting van deze Krediet Unies is een antwoord op de behoefte van het MKB om eenvoudiger toegang te krijgen tot krediet en financieel advies. Sinds de financiële crisis is het voor het MKB lastiger om krediet van banken te verkrijgen. Voor banken is het door de toename van de kosten (o.a. strengere kapitaalseisen) minder aantrekkelijk geworden om deze relatief ‘kleine’ leningen te verstrekken. Het MKB is daardoor ook aangewezen op alternatieve wegen om krediet te verkrijgen, bijvoorbeeld van andere bedrijven die kasgeld over hebben (near banking), vanuit crowdfunding of van Krediet Unies.

Kredietunie Nederland
Tot voor kort bestonden in Nederland geen Krediet Unies. In 2012 is de Kredietunie Nederland (coöperatieve vereniging van kredietunies) opgericht en zijn een drietal “pilot” Krediet Unies gestart: Kredietunie Midden Nederland, Kredietunie Bakkerij Ondernemers en Kredietunie voor Mobiliteits Ondernemers.