Think Forward-top: Helpen bij financiele beslissingen

04 maart 2016 Banken.nl 7 min. leestijd
Profiel

De Think Forward-top op 25 februari jl. was de officiële lancering van het Think Forward-initiatief, een meerjarige activiteit die is opgezet door ING, EMC, Microsoft en het 'Institute for New Economic Thinking' om meer onderzoek te doen naar de aanjagers van financiële besluitvorming. Meer dan 120 academici, Europese en nationale beleidsmakers, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en leiders uit de financiële en technologische sector kwamen op de Think Forward-top bij elkaar om hier aandacht aan te besteden.

Van professor tot politicus, van econoom tot technologie-expert – iedereen bij de Think Forward-top op 25 februari in Brussel had in elk geval één ding gemeen: een passie voor het helpen van mensen bij het nemen van betere financiële beslissingen.

Dat die passie nodig is, laat een onderzoek van ING zien. Hierin wordt aangetoond dat een grote meerderheid van de Europeanen gelooft dat jonge mensen meer en moeilijkere financiële beslissingen moeten nemen dan vorige generaties. En toch vindt een derde van de jonge Europeanen dat ze weinig tot geen controle hebben over hun financiën en dat ze worstelen met hun geldzaken. Dit is slechts één voorbeeld.

Meer dan 120 academici, Europese en nationale beleidsmakers, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en leiders uit de financiële en technologische sector kwamen op de Think Forward-top bij elkaar om hier aandacht aan te besteden. Bij het uiteen gaan hadden ze niet alleen een aantal onderwerpen geformuleerd waarop zal worden gefocust, maar zich ook uitgesproken gezamenlijk op te blijven trekken om consumenten te helpen.

"Uiteindelijk is het de uitdaging om te komen tot een welvarend Europa," zei Monica Woodley van The Economist, die ook een van de uitbreeksessies van de top leidde. "Hoe geven we individuen en huishoudens de instrumenten in handen die ze nodig hebben om hun eigen voorspoed te creëren en hoe helpen we hen deze te beschermen? Hoe zorgen we ervoor dat financiële instellingen het juiste doen voor deze mensen? Hoe zorgen we ervoor dat regelgevers, toezichthouders en beleidsmakers hiervoor de juiste omstandigheden creëren? Dat zijn veel verschillende uitdagingen voor veel verschillende belanghebbenden."

De top vormde de officiële lancering van het Think Forward-initiatief, een meerjarige activiteit die is opgezet door ING, EMC, Microsoft en het 'Institute for New Economic Thinking' om meer onderzoek te doen naar de aanjagers van financiële besluitvorming. Tegelijkertijd probeerde men op de top diverse belanghebbenden bij elkaar te brengen om de uitdagingen in kaart te brengen en proberen deze op te lossen.

Emoties in het spel

De onderwerpen die werden besproken hadden te maken met zaken die onze beslissingen beïnvloeden zoals emoties, onze fysieke gesteldheid en de mensen om ons heen, van ons gezin tot collega's, tot vreemden op de sociale media.

"Dit zijn de uitdagingen waar we mee te maken hebben als besluitvormers van vlees en bloed," zei de bekende econome en bestsellerauteur Noreena Hertz in haar speech. Ze gaf een voorbeeld van rechters die geneigd waren gunstige uitspraken te doen als ze net geluncht hadden.

"Het is niet zo dat we niet emotioneel mogen zijn, maar we moeten er beter in worden om onze emotionele toestand en de invloed die het op ons heeft te onderkennen," zei ze. Technologie kan ons daarbij helpen, aldus Hertz.

Van data en innovatie naar financiële kennis

Ook technologie was de hele dag door een thema – hoe data en innovatie zouden kunnen bijdragen aan het vergroten van onze financiële kennis en beslissingen.

"Bij vele dagelijkse beslissingen botst ons huidige ik met ons toekomstige ik, wat zich ook uitstrekt tot ons pensioen, bijvoorbeeld," zei Dan Goldstein, hoofdonderzoeker bij Microsoft. "Het huidige ik spaart niet voor zijn pensioen, zodat het toekomstige ik met lege handen staat. We moeten de toekomst voor mensen simuleren met behulp van technologie, zodat die toekomst duidelijker voor ogen staat."

Financiële kennis is ook essentieel, aldus de met prijzen onderscheiden econome en professor Annamaria Lusardi in haar toespraak. Onderzoek toont aan dat 30%-40% van de welvaartsongelijkheid kan worden toegeschreven aan een gebrek aan financiële kennis, zei ze.

"We hebben allemaal een rijbewijs nodig om de weg op te mogen en hetzelfde geldt voor financiële kennis," aldus Lusardi. "We krijgen wel les in bedrijfsfinanciën, maar niet in persoonlijke financiën. We hebben programma's nodig die financiële kennis op scholen bevorderen, maar ook op het werk en in de gemeenschap.”

Dieper ingaan op uitdagingen

Deze inspirerende toespraken wakkerden de debatten aan tijdens de uitbreeksessies. De deelnemers gingen daarin dieper in op het in kaart brengen van de uitdagingen en op het samen bepalen van de vervolgstappen.

De deelnemers formuleerden onder meer uitdagingen over hoe je mensen in staat stelt zich goed te voelen over hun uitgaven en hun budgetteringsbeslissingen; hoe je mensen op het juiste moment bereikt en op een voor hen relevante manier zodat ze financieel gezond blijven; wat de beste manier is om het automatisme achter spaargedrag te doorgronden; en over het vinden van de juiste waarde van big data voor klanten.

Enthousiasme en toezeggingen

De Think Forward-top wakkerde bij de deelnemers het enthousiasme aan voor het zetten van vervolgstappen. Velen zegden toe om tijd en energie te steken in toekomstige werkgroepen die voorstellen zullen doen voor onderzoek, eventuele beleidsaanbevelingen en bewustwordingscampagnes. En daar blijft het niet bij. Er was ook steun voor eventuele technologische projecten waar tools bedacht en gebouwd worden om consumenten te helpen bij het beheren van hun persoonlijke financiën.

De uitkomsten van deze discussies zal worden gepubliceerd om in heel Europa en daarbuiten de bewustwording verder te bevorderen.

Tegen eind 2016 zullen de eerste stappen genomen zijn voor meer onderzoek en voor eventuele instrumenten en beleidsaanbevelingen. Doel: streven naar een blijvende positieve invloed op de manier waarop consumenten hun geld uitgeven. De resultaten worden naar verwachting gepresenteerd op de Think Forward-top van 2017.

Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING, benadrukte dat dit een "open-source-initiatief" is en dat alle hulp welkom en nodig is om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen. Noreena Hertz beaamde dat in haar toespraak. "Als het doel is om een beweging van grotere financiële zelfredzaamheid te creëren," zei ze, "dan moet co-creatie het kompas zijn waar we allemaal op varen."