Rabo: Gedaalde marges in pluimvee sector

23 februari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Het jaar 2016 is voor de pluimveevleessector teleurstellend begonnen met lagere marges. Dit was met name het gevolg van een snel stijgende productie in Oost-Europese landen, waardoor vraag en aanbod uit balans raakten. De gemiddelde prijzen voor vleespluimvee daalden in het vierde kwartaal van 2015 met 15%. De voerprijs bleef stabiel, en marges kwamen daardoor uit rond break-evenniveau. In de loop van het voorjaar ligt er wel herstel in het verschiet. Dat stelt de Rabobank.

2016 geen topjaar

Jeroen van den Hurk, sectormanager pluimvee bij de Rabobank: “In de lente en de zomer is er meestal een grotere vraag naar pluimveevlees dan in de winter, en daar komt bij dat de aanbodgroei weer af lijkt te nemen in de belangrijkste producerende regio’s. In de voorbije maanden was varkensvlees ook erg goedkoop, waardoor het een alternatief voor kip werd. De Rabobank verwacht dat de prijzen voor varkensvlees in de loop van 2016 licht zullen stijgen, wat de vraag naar kip ten goede zal komen. Maar alles bij elkaar zal 2016 geen topjaar worden.”

Rabobank - Pluimvee

In voorjaar herstel

Er werd tot november 2015 1,4% meer pluimveevlees geïmporteerd in de EU, wat het overaanbod verder versterkte. De extra importen waren vooral afkomstig uit Thailand en Oekraïne. Daarentegen werd er 1,8% minder pluimveevlees vanuit de EU geëxporteerd in de periode tot november 2015. De afzet van broedeieren had in het vierde kwartaal van 2015 en begin 2016 te lijden van economische geopolitieke effecten. De export vanuit de EU ging moeizaam, met logistieke problemen en verdere verzwakking van de roebel en de hrivna (Oekraïne). Ook in deze sector verwacht de Rabobank in de loop van het voorjaar herstel, mede door seizoensmatig hogere vraag.

Bewustzijn biedt kansen

In Nederland schakelen enkele grote retailers (onder andere Jumbo en Albert Heijn) dit voorjaar volledig over naar pluimveevlees uit concepten waarbij zij meer letten op onderscheidend vermogen van producten, bijvoorbeeld door verbetering van dierenwelzijn en lagere inzet van antibiotica. Deze ontwikkeling ziet de Rabobank als een kans voor de sector. De concepten brengen vele veranderingen met zich mee in de keten en vragen onderlinge afstemming en commitment tussen alle partijen. Dit is nodig om de concepten ook op langere termijn succesvol te laten zijn.