ABN AMRO in hoger beroep Euriborzaken

16 februari 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

ABN AMRO gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 11 november 2015 over het verhogen van opslagen voor de hypotheken met het Euribor rentetarief van een aantal van zijn klanten.

Klanten niet eens met verhoging

In 2009 en 2012 heeft ABN AMRO de opslag voor hypotheken met het Euribor rentetarief verhoogd, omdat marktomstandigheden hiertoe aanleiding gaven, aldus de bank. Een aantal klanten was het hiermee niet eens. Deze klanten hebben via stichtingen het oordeel gevraagd aan de rechter en die heeft op 11 november 2015 een uitspraak gedaan.

Verkeerde uitleg EU regels

In deze uitspraak staat dat de bepalingen waarop ABN AMRO zich heeft gebaseerd om de opslag te verhogen niet geldig zijn. De rechtbank komt tot dit oordeel door een, naar de mening van de bank, verkeerde uitleg van Europese regels en uitspraken. ABN AMRO vindt dat deze regels onvoldoende aan de orde zijn gekomen tijdens de rechtszaak.

Rechter

Aan de Nederlandse wet voldaan

Bovendien vindt de bank dat zij aan de Nederlandse wet heeft voldaan, die stelt dat een verhoging van de opslag niet onredelijk mag zijn. De visie van ABN AMRO is dat de marktomstandigheden aanleiding gaven tot deze verhogingen. Daarom heeft de bank besloten om tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep te gaan.

Geen directe invloed op situatie klanten

ABN AMRO betreurt het dat zij in rechtszaken is verwikkeld met een aantal van haar klanten. Voor klanten verandert er door deze aankondiging op dit moment niets aan hun situatie. ABN AMRO blijft haar klanten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Als een uitspraak invloed heeft op hun situatie, dan neemt de bank contact met hen op. Klanten hoeven hiervoor zelf niets te doen, aldus de bank.