DNB opent Meldpunt Misstanden voor financials

15 februari 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

Eind vorige week heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een meldpunt geopend voor financiële professionals die misstanden als fraude, corruptie en belangenverstrengeling willen melden, het Meldpunt Misstanden. Zo biedt de toezichthouder een extra ingang voor meldingen die niet rechtstreeks gemeld kunnen worden binnen de eigen financiële instelling.

Professionals uit de financiële sector kunnen nog wel eens in aanraking komen met ernstige overtredingen van wet- en regelgeving. Men kan hierbij denken aan fraude, corruptie, maar ook belangenverstrengeling, handelen met voorkennis, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Om dergelijke praktijken tegen te gaan en aan te pakken hebben veel financiële instellingen een interne klokkenluidersregeling, een regeling die de professionals die melding doen van misstanden in hun organisatie beschermd tegen negatieve reacties van leidinggevenden, zoals ontslag of andere maatregelen.

DNB - Meldpunt mistanden

Meldpunt Misstanden
Om professionals uit de financiële sector een extra ingang te bieden, wanneer zij met hun meldingen van misstanden niet bij de interne klokkenluidersregeling terecht kunnen, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) het Meldpunt Misstanden gelanceerd. Soms kunnen professionals niet rechtstreeks melding maken binnen hun financiële instelling, bijvoorbeeld wanneer zij gegrond vrezen voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen. In dat geval kunnen zij bij het nieuwe Meldpunt terecht, evenals wanneer er na melding volgens de professional onvoldoende aandacht besteed wordt aan de misstanden.

Het nieuwe Meldpunt maakt onderdeel uit het integriteitstoezicht van DNB. Omdat financieel-economische criminaliteit zich door de jaren heen telkens weer op nieuwe manieren voordoet is het lastig om misstanden op te sporen voor de toezichthouder. “Het Meldpunt Misstanden moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen de meldingen en starten waar nodig een onderzoek”, aldus DNB.