Betere bescherming klokkenluiders financiële sector

18 juli 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) start Minister Dijsselbloem van Financiën een onderzoek naar de mogelijkheden om klokkenluiders binnen de financiële sector beter te beschermen. Volgens de toezichthouder wijst de praktijk uit dat klokkenluiders zich sneller bij de toezichthouders melden indien de toezichthouder de betreffende klokkenluider betere bescherming kan bieden.

De AFM is in sommige situaties aangewezen op signalen en klachten van insiders. De AFM wordt nu al vaak gebeld met signalen van fraude, maar geeft aan dat ze de klokkenluiders onvoldoende kan beschermen. Daarom wil de toezichthouder de bevoegdheid om schikkingen te kunnen treffen met de klokkenluider, zoals een mindere straf bij vervolging.

 Klokkenluider

Een klokkenluidersregeling waarbij een klokkenluider vergaande bescherming wordt geboden kan alleen in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie tot stand komen. Minister Dijsselbloem staat open voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een betere bescherming van klokkenluiders binnen de financiële sector.