Rabo Groen Bank positief over verruiming Groenregeling

19 januari 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

De Rabo Groen Bank is positief gestemd over de ruimere mogelijkheden van de Groenregeling 2016 zoals die nu voor besluitvorming voorligt in de Tweede Kamer. Onder meer voor koplopers in de akkerbouw en melkveehouderij biedt de nieuwe Groenregeling meer mogelijkheden om investeringen in biodiversiteit groen te financieren, aldus de bank. De Rabo Groen Bank verwacht dat in 2016 de vraag naar groenfinanciering voor zonne-energie en windenergie onveranderd zal doorzetten. Groei hoopt de bank te realiseren met groenfinanciering gericht op het stimuleren van de biobased economy: het verwerken van biomassa tot producten die niet voor menselijke of dierlijke consumptie zijn bedoeld en niet voor energie (bijvoorbeeld bioplastic).

Biodiversiteit

“Boeren die willen investeren in maatregelen die biodiversiteit bevorderen en voldoen aan de voorwaarden, kunnen voor de betreffende hectares een Groenfinanciering krijgen tot maximaal de onderliggende waarde van de grond”, licht Huub Keulen, directeur van de Rabo Groen Bank toe. Voor de akkerbouw fungeert het certificaat van Stichting Veldleeuwerik als onafhankelijke toets; voor de melkveehouderij worden de gesprekken voor een onafhankelijke certificering nog dit jaar afgerond. Zodra de certificering een feit is, is groenfinanciering ook mogelijk voor melkveehouders die gebruikmaken van het model ‘biodiversiteit in de melkveehouderij’ zoals ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds, Friesland Campina, het Bolk Instituut en de Rabobank. Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen met een nieuwe SNL-beschikking kunnen hun bedrijf nu al groen financieren.

Rabo Groen Bank

Melkveehouderij

De Rabo Groen Bank heeft afgelopen jaren sterk ingezet op zorgen dat ook de koplopers in de melkveehouderij hun investeringen groen kunnen financieren. Tot nog toe was dat vooral voor biologische melkveehouders mogelijk. In de nieuwe Groenregeling is de melkveehouderij als sector opgenomen; om in aanmerking te komen moet de melkveehouder voldoen aan de maatlat Duurzame Veehouderij. Huub Keulen: “De eis van een productie van maximaal 15.000 kilo melk per hectare, dat is gemiddeld nog geen twee koeien per hectare, maakt dat groenfinanciering feitelijk voor de melkveehouderij onhaalbaar is. Stichting Natuur & Milieu en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) hebben op verzoek van de banken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu overleg gevoerd om tot een versoepeling van deze maatlat-eisen te komen. De groenregeling moet ook voor vijf tot tien procent ‘koplopers’ in de melkveehouderij bereikbaar zijn. De Rabo Groen Bank vindt dat elke agrarische sector een faire kans verdient om duurzame investeringen door koplopers groen te financieren.”

Wetenswaardigheden

  • De Rabo Groen Bank heeft in de 20 jaar dat de regeling bestaat circa €7 miljard aan groenfinanciering verstrekt aan ondernemers, zowel in de agrarische sector als in overige sectoren
  • Groenfinancieringen zijn tot dusver vooral gebruikt voor windenergie, zonnepanelen, biologische landbouw, agrarisch natuurbeheer en de glastuinbouw (Groen Labelkassen)
  • Bij groenfinanciering profiteren ondernemers van het fiscale voordeel dat de overheid via de regeling biedt. De banken halen het geld op bij groenspaarders. Bij een groene financiering kan de bank gemiddeld de helft van het fiscale voordeel als korting aan de investeerder terug geven