Claim OAD familie Ter Haar tegen Rabobank afgewezen

10 november 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

De miljoenenclaim van de familie Ter Haar tegen Rabobank is door de rechtbank afgewezen. De familie claimde schade als gevolg van het OAD-faillissement in 2013. Er is juridisch geen grond voor de familie Ter Haar om Rabobank aansprakelijk te stellen, zo blijkt uit het vonnis dat door de rechter is uitgesproken.

Aansprakelijk voor  faillissement

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in de zaak tussen de aandeelhouders van reisorganisatie OAD, de familie Ter Haar, en Rabobank. De familie Ter Haar stelde Rabobank – kort gezegd –  aansprakelijk voor het veroorzaken van het faillissement van OAD en vorderde daarvoor schadevergoeding.

Claim afgewezen

Geen recht op schadevergoeding

De rechtbank heeft deze vordering van de familie Ter Haar volledig afgewezen. Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat, zoals ook door Rabobank naar voren is gebracht, de familie Ter Haar, als aandeelhouder van OAD, geen recht heeft om schadevergoeding van Rabobank te vorderen.

Curatoren dagvaarden Rabobank

Inmiddels hebben de curatoren van OAD aangegeven Rabobank op langere termijn te dagvaarden. De curatoren zeggen dit te doen om de positie van de boedels ten opzichte van Rabobank veilig te stellen. Ondanks dat Rabobank gedagvaard wordt, is daarmee volgens de curatoren niet gezegd dat zij tot de overtuiging zijn gekomen dat Rabobank in enig opzicht een verwijt valt te maken. Rabobank is van mening dat zij zorgvuldig heeft gehandeld en de aan OAD verstrekte financieringen op passende gronden heeft beëindigd.