DNB: geen 30-jarige psychologen voor bestuurders

02 november 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De hertoets van bestuurders en commissarissen in de financiële sector door De Nederlandsche Bank (DNB) roept irritaties op vanwege het gebruik van ‘dertigjarige psychologen’. DNB doet de critici een handreiking: “We brengen meer senioriteit in, omdat we merkten dat gesprekspartners niet altijd op dezelfde golflengte zaten”, aldus Jan Sijbrand, directeur en voorzitter toezicht bij DNB, tegenover het FD.

In 2012 vernieuwde De Nederlandsche Bank (DNB) zijn examenaanpak voor de hertoetsing van bestuurders en commissarissen uit de financiële sector. Commissarissen werden aan de doelgroep toegevoegd en de criteria om de hertoets positief af te ronden werden uitgebreid. De hertoets wordt alleen ingezet wanneer commissarissen of bestuurders belangrijke regels hebben overtreden, om te beoordelen of zij nog betrouwbaar genoeg en geschikt zijn om hun functie te blijven uitvoeren.

Onvrede en kritiek
De vernieuwing van de aanpak heeft er sindsdien voor gezorgd dat een tiental commissarissen (ruim 10%) voor de hertoets is gezakt. Hierdoor ontstond er enige onvrede en kritiek, die escaleerden toen CFO Emiel Roozen van Delta Lloyd aan de hertoetsing werd onderworpen voor de handel met vertrouwelijke informatie. “Vooral commissarissen ervaren de hertoets als naar”, vertelt Sijbrand tegenover het FD. “Er zijn ook mensen die hem zelfs als dreigend ervaren. Die menen dat we het instrument van de hertoets zelfs zouden gebruiken om beleid af te dwingen. Dat is onzin. Als je ziet wat er komt kijken om iemand heen te zenden bij een hertoets. De Wet financieel toezicht moet alles wel onderbouwen. Deze toets wordt alleen ingezet als je het te bont hebt gemaakt. Dan moet je wel een stevige beleidsregel frontaal hebben overschreden.”

Jan Sijbrand - DNB

Een groot punt van kritiek op de hertoetsing is het gebruik van volgens de critici ‘dertigjarige psychologen’. Doordat het afnemen van de hertoetsing volgens de commissarissen door té jonge psychologen wordt uitgevoerd zitten zij niet altijd ‘op dezelfde golflengte’. Sijbrand heeft toegezegd dat hier verandering in zal worden gebracht, door de interviews te laten afnemen door afdelingshoofden en divisiedirecteuren, met ‘meer senioriteit’. Ondanks dat de kritiek van een minderheid van de commissarissen komt, laat DNB het toetsingsproces volgend jaar doorlichten door een extern bureau. Zo wordt er mogelijk te weinig opgeschreven bij het oordeel over bestuurders, wat een gang naar de rechter zou kunnen bemoeilijken.

Sijbrand beredeneert dat de kritiek vooral wordt veroorzaakt door de opeenstapeling van nieuwe regels en eisen die aan de financiële sector worden opgelegd. “De crisis is nu wel voorbij. Dan is het toezicht op z’n sterkst. En dan krijg je een episode waarin men zich afvraagt of er niet te zwaar wordt gereguleerd. Er is ook wel ontzettend veel geregeld. Neem de kapitaaleisen. Ik was zelf wel happy met Basel III maar we krijgen nog meer regels. Het is golf over golf. Dan denk ik ook: het wordt wel veel”, besluit de toezichtdirecteur in gesprek met het FD.