Rabo: Slimme boeren nodig om wereld te voeden in 2025

20 oktober 2015 Banken.nl 5 min. leestijd

De food- en agrisector (F&A) moet de productie, beschikbaarheid en toegang tot voedsel de komende tien jaar significant verhogen, wil ze kunnen voorzien in de vraag van de grotere en steeds meer verstedelijkte wereldbevolking. Tegen een achtergrond van ongelijke verdeling van groei en de prijzen van agrarische producten dient iedereen die werkzaam is in de food- en agrisector de kansen die data en technologie bieden met beide handen aan te grijpen, aldus Building a Smarter Food System, een rapport dat de Rabobank donderdag heeft gepresenteerd bij de World Expo 2015 in Milaan.

Slimmer voedselsysteem

“Een slimmer voedselsysteem is productiever, winstgevender en zorgt voor minder verspilling,” zegt Fred van Heyningen, Global Head Food and Agri Banking bij de Rabobank. “Een dergelijk systeem combineert technologie en data om zowel de wijze waarop als het tempo waarin beslissingen worden gemaakt te veranderen. Ook optimaliseert het systeem het gebruik van grondstoffen om voedsel te produceren en leveren dat consumenten nodig hebben en waar ze het nodig hebben.”

Rabobank - Boeren

Samenwerkingsverbanden opzoeken

Het resultaat van het onderzoek werd dondedag uitgereikt en gepresenteerd door Justin Sherrard, Global Strategist bij de Rabobank, aan David de Waal, consul-generaal van Nederland in Milaan en aan Raimondo Orsini, directeur van de Sustainable Development Foundation in Italië. “Expo Milaan heeft veel los gemaakt, nu doorpakken”, zei De Waal. “Er wordt verbinding gemaakt op verschillende niveaus. Met nieuwe spelers (o.a. het mkb, innovatieve bedrijven en start ups) en een andere dynamiek. Daar vraagt de nieuwe economie ook om. Het is zaak om door te blijven pakken; dus goede ideeën en onderzoeken tot leven te brengen En (nieuwe) samenwerkingsverbanden op te zoeken.”

Efficiënter mondiaal voedselsysteem

Een steeds groter deel van de wereldbevolking woont in steden en het consumptiepatroon verandert. Dit oefent druk uit op het wereldwijde voedselsysteem. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties verwacht tegen 2025 een toename van 30% in de dagelijkse vraag naar voedsel wereldwijd. Dit vereist een mondiaal voedselsysteem dat efficiënter werkt, beter in staat is te voldoen aan de verwachtingen van de klant, winstgevender is en weerbaarder ten aanzien van macro-economische druk.

Huidige wijze niet houdbaar

Onderzoek wijst uit dat dit niet haalbaar is door op de huidige wijze verder te gaan. Maar door het combineren van technologie, big data en geavanceerdere algoritmes kunnen betere resultaten bereikt worden. De Rabobank gelooft dat een slimmer voedselsysteem een stijging in de productiviteit van minstens 5% kan opleveren in verschillende subsectoren, schakels in de keten en regio's. “Technologie automatiseert processen, big data vertellen ons wat er gebeurt, algoritmes zetten die data om in beslissingen en maken de productie, verwerking en distributie van voedsel sneller en nauwkeuriger,” legt Justin Sherrard uit, Global Strategist bij de Rabobank. “Het succes zal afhangen van de vernieuwende ideeën waar investeerders een kans in zien. Het goede nieuws is dat de beweging richting een slimmer systeem al gaande is.”

Concrete inzet technologie

De studie onderzoekt het gebruik van technologie in landbouw, verwerking en logistiek, waarmee al concrete stappen naar de industrie van de toekomst worden gezet. Voorbeelden zijn:

  • Drones: Deze worden steeds vaker ingezet om vee en gewassen te monitoren en stimuleren, en om groei op grasland te meten De drones kunnen echter nog niet volledig zelfstandig worden ingezet vanwege uitdagingen zoals realtime besluitvorming en de betrouwbaarheid van het systeem.
  • Big data: Grote retailers gebruiken data om aankopen te volgen en de kwaliteit van beperkt houdbare producten te monitoren om zo effectiever te kunnen voldoen aan de vraag van de consument. Tegelijkertijd ontwikkelen startende ondernemers op het gebied van agrotechnologie manieren om boeren te helpen hun oogst te vergroten en kosten te besparen door middel van onder andere weerinformatie, analyses en bodemobservatie.
  • Productie van pluimveevlees: Vleesverwerkers kunnen de prestatie van pluimveehouders observeren en daarmee advies geven over verbeterpotentieel in productiviteit en dierenwelzijn. Een toenemende controle over pluimveebroederij, -productie, en -verwerking kan de productiviteit en winstgevendheid doen stijgen met 5%.
  • Slimme irrigatie: GPS en plant- en bodemsensoren helpen besproeiingssystemen aan realtime data om zo het toedienen van water en meststoffen te optimaliseren.

Een drietal factoren essentieel

Hoewel de technologie om een slimmer voedselsysteem te bouwen reeds bestaat, waarschuwt de Rabobank dat het zeker niet vanzelfsprekend is. De Rabobank onderscheidt drie factoren die essentieel zijn, wil de mondiale F&A-sector kunnen voldoen aan de vraag van de komende tien jaar:

  • Versterken van de toeleveringsketen: een slimmer voedselsysteem heeft kopers en leveranciers nodig om nieuwe investeringen te doen en nieuwe risico's te nemen op zoek naar een nieuwe beloning. Het succes zal afhangen af van een grotere connectiviteit tussen kopers en leveranciers die data delen en samen in realtime besluiten nemen.
  • Investeringen mogelijk maken: nieuwe methodes en technologieën brengen nieuwe risico's en kansen met zich mee. Dit vraagt om begrip en draagvlak van investeerders en toezichthouders, die een kader moeten bieden waarin technologie veilig en effectief gebruikt kan worden.
  • Maatschappelijk acceptatie bereiken: consumenten maken zich zorgen over genetische modificatie en klonen, over privacy van data, voedselverspilling en voeding. Deze zorgen moeten worden weggenomen en er moet rekening mee worden gehouden in het veranderproces. Verhoogde betrokkenheid en voorlichting zijn nodig om een slimmer en duurzamer voedselsysteem op te bouwen dat door het publiek wordt gesteund.

Reeds grote investeringen zichtbaar

Er worden op het moment al stappen ondernomen om deze drie factoren aan te pakken. Zo verwacht men dat de instroom van nieuwe deals in slimmere voedselsystemen dit jaar zal verdubbelen tot 4,2 miljard dollar ten opzichte van vorig jaar. Toen vond een verdrievoudiging plaats in vergelijking tot het investeringsniveau in 2013. F&A-bedrijven doen daarnaast flinke investeringen gericht op de drie "sweet spots" van het landbouwsysteem: voedselverwerking- en handel, distributie en logistiek.