ING: Oranje Handelsmissiefonds stimuleert export MKB

25 april 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

ING, KLM en MKB-Nederland introduceren het ‘Oranje Handelsmissiefonds’ ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Dit fonds zal voor een periode van 5 jaar jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid bieden om buitenlandse markten te exploreren. De uitreiking van de eerste 10 ´Handelsmissiepakketten´ zal in het najaar van 2013 plaatsvinden.

Oranje handelsmissie fonds

‘Oranje Handelsmissiefonds’ exportstimulans voor middelgrote bedrijven
Export en internationaal zakendoen zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Van oudsher is Nederland een open handelsnatie waarbij export circa 30% van het Bruto Binnenlands Product vormt. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven actief die tevens voor groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen. De afgelopen jaren is de export een van de weinige groeimotoren geweest binnen de economie.

Handelsmissies bieden ondernemers een unieke kans om nieuwe markten te verkennen. Het Koninklijk Paar vervult een belangrijke rol op het gebied van internationale handelsbevordering voor Nederlandse bedrijven zoals ook recent nog bij de handelsmissie naar Brazilië in november 2012.

ING heeft daarom ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 het initiatief genomen om samen met KLM en MKB-Nederland en in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken het ‘Oranje Handelsmissiefonds’ op te richten. Het fonds wil middelgrote bedrijven inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Van de bedrijven die zich hiervoor aanmelden worden er jaarlijks 10 geselecteerd die zullen worden ondersteund bij het opbouwen van een internationaal netwerk. De ondernemers zullen worden gevolgd en hun kennis, ervaringen en verhalen zullen worden gedeeld op www.oranjehandelsmissiefonds.nl om zo weer een voorbeeld te kunnen zijn voor andere Nederlandse ondernemers.

Inhoud handelsmissiepakket en criteria
Het Oranje Handelsmissiefonds zal de geselecteerde ondernemingen een ‘Oranje Handelsmissiepakket’ aanbieden in de vorm van een symbolische cheque ter waarde van €10.000 voor volledig begeleide deelname aan bestaande handelsmissies, een speciaal op maat te ontwikkelen handelsmissie of voor deelname aan internationale beurzen. Het pakket bestaat uit:

  • Ondersteuning door ING met kennis en expertise over de betreffende sector en het beoogde exportland en “matchmaking” door introductie bij relevante partijen met gebruikmaking van het internationale netwerk en de lokale aanwezigheid van ING

  • KLM helpt bedrijven die meegaan op de handelsmissie aan belangrijke contacten op locatie en verzorgt de vlucht voor de bedrijven van de handelsmissie

  • Gebruik van kennis en het netwerk van MKB-Nederland

  • Ondersteuning middels expertise en contacten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (waaronder Agentschap NL)

Het Handelsmissiefonds wordt initieel voor 5 jaar ingesteld. In aanmerking voor het pakket komen bedrijven met een omzet van circa €2-30 miljoen. Deze bedrijven leveren kansrijke producten of diensten, maar hebben niet de omvang, armslag of het netwerk om nieuwe markten te verkennen. De bedrijven moeten financieel gezond zijn en bij voorkeur actief zijn in een van de door overheid gedefinieerde ‘ topsectoren’ en dienen ter inspiratie voor andere ondernemers. Kandidaten hoeven geen klanten van ING of KLM te zijn, noch aangesloten te zijn bij MKB Nederland.

Inschrijving start augustus
De officiële inschrijving gaat in augustus van start, maar geïnteresseerde ondernemers kunnen zich nu alvast melden via www.oranjehandelsmissiefonds.nl. Na een voorselectie zal een selectiecommissie, bestaande uit de CEO’s van KLM, ING, de Voorzitter van MKB-Nederland en de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bepalen aan welke 10 bedrijven de Oranje Handelsmissiepakketten worden uitgereikt.