DNB: Nederlanders onderschatten hoogte staatsschuld

24 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlanders onderschatten de hoogte van de Nederlandse staatsschuld. Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat de hoogte van de staatsschuld onder de €100 miljard ligt. Daarnaast bestaan veel misverstanden over de oorzaak van de opgelopen staatsschuld. 47% van de Nederlanders denkt dat de opgelopen staatsschuld de oorzaak is van de steun aan Europa of financiële instellingen. Dit blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank.

Hoogte van de staatsschuld wordt onderschat
Als gevolg van de economische crisis is de Nederlandse staatsschuld opgelopen van 45% van het bruto binnenlands product in 2007 tot maar liefst 74% van het bruto binnenlands product dit jaar. In een enquête van De Nederlandsche Bank is gevraagd naar de hoogte van de staatsschuld. Ruim 70% van de Nederlanders onderschat de hoogte van de staatsschuld. Slechts 20% van de respondenten gaf een redelijk accurate inschatting van de hoogte van de staatsschuld , namelijk €450 miljard.

DNB - Hoogte staatsschuld

Misverstanden over de oorzaak van de opgelopen staatsschuld
De opgelopen Nederlandse staatsschuld komt vooral doordat de overheid jaren op rij fors meer uitgaf dan zij aan inkomsten ontving. Steun aan de financiële sector en Europese overheden speelt een veel minder grote rol, al wordt dit nog steeds vaak gedacht, zo blijkt uit een enquête van de Nederlandsche Bank.

De toename van de staatsschuld komt voor het leeuwendeel door het verschil tussen reguliere uitgaven en inkomsten (€120 miljard, of ongeveer 18 procentpunt bbp). De steunpakketten voor Nederlandse banken en Europese overheden (voornamelijk via de noodfondsen EFSF en ESM) waren ten tijde van de enquête goed voor respectievelijk “slechts” 6 en 2% bbp. Door een combinatie van terugbetaling van staatssteun aan de ene kant, en de nationalisatie van SNS Reaal aan de andere kant, zal het effect van steun aan de financiële sector dit jaar oplopen tot bijna 7% bbp. Dit is echter nog altijd veel minder dan het effect dat de reguliere begrotingstekorten vanaf 2009 op de staatsschuld hebben gehad, aldus DNB.

DNB - Oorzaak staatsschuld