Basel III biedt ruimte aan gesecuritiseerde hypotheken

18 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Het Europese Parlement en de Europese Ministerraad hebben ingestemd met een ruime interpretatie van Basel III, waardoor gesecuritiseerde hypotheken mogen worden meegeteld als liquiditeitsbuffer.

Gesecuritiseerde hypotheken zijn voor de financiering van Nederlandse banken van groot belang. Nederland is dan ook blij zijn met deze uitkomst. Lang zag het er naar uit dat gesecuritiseerde hypotheken niet mee zouden tellen als liquiditeitsbuffer op de balans. Gesecuritiseerde hypotheken worden door veel Europese landen geassocieerd met het doorverkopen van 'subprime' hypotheken in de VS, wat daar de kredietcrisis inluidden. Europarlementariër Corien Wortmann (CDA) wist via een aanvullend amendement het Europese Parlement en de Europese Ministerraad echter toch te overtuigen.

Europese interpretatie Basel III duidelijk

Binnen Basel III blijft er hierdoor ruimte voor handel in gesecuritiseerde hypotheken. Gesecuritiseerde hypotheken worden meegeteld als liquiditeitsbuffer, mits de onderliggende kwaliteit voldoende is en de gemiddelde waarde bij uitgifte niet meer dan 80%.

Het pakket waar het Europees Parlement mee heeft ingestemd wordt beschouwd als een belangrijke stap voor de bankenunie. Het pakket geeft voor Europa de interpretatie van de eisen vanuit Basel III.

Gesecuritiseerde hypotheken als liquiditeitsbuffer belangrijk voor Nederland

In eerste instantie zag het er naar uit de gesecuritiseerde hypotheken niet mee zouden tellen als liquiditeitsbuffer op de balans. De internationale toezichthouders voelden hier namelijk weinig voor. Om in tijden van crisis snel en adequaat te kunnen handelen wilden ook de Europese Commissie alleen gedekte obligaties tolereren als activa. Daarnaast worden gesecuritiseerde hypotheken geassocieerd met het doorverkopen van 'subprime' hypotheken in de VS, wat daar de kredietcrisis inluidden.

Gesecuritiseerde hypotheken zijn voor de financiering van Nederlandse banken van groot belang. Door de omvang van de pensioensector kunnen Nederlandse banken in vergelijking met financiële instellingen in andere EU-landen maar weinig spaargeld uit de markt halen. Als het doorverkopen van gesecuritiseerde hypotheken minder aantrekkelijk wordt, zouden hypotheken nog duurder kunnen worden.

CDA-europarlementariër dient belangrijk amendement in

Europarlementariër Corien Wortmann (CDA) diende met succes een amendement in om binnen de geldende wetgeving flexibiliteit te creëren om ook gesecuritiseerde hypotheken als goed verhandelbare activa te beschouwen. Het Europese Parlement stemde in met de wetgeving inclusief dit voor Nederland belangrijke amendement. Naast het Europese Parlement was eerder ook de Europese Ministerraad hiermee akkoord gegaan. Hiermee wordt op dit gebied door een Europa een ruime interpretatie van Basel III gehanteerd.