Magnitude Consulting helpt onderlingen en cooperaties

30 juni 2009 Banken.nl 4 min. leestijd

Adviesorganisatie Magnitude Consulting werkt al jaren voor onderlingen en coöperaties uit de financiële sector. In een interview vertellen Wannes Remmers en Pieter Langereis, adviseurs van het adviesbureau uit Zeist, over hun ervaringen en opdrachten in de branche.
 
Onderlingen en coöperaties sv beursgenoteerde berijven
De consultants zeggen graag voor onderlingen en coöperaties te werken. ”Zet je de bedrijfsprocessen en werkwijzen van onderlingen naast die van beursgenoteerde verzekeraars”, aldus Pieter Langereis, ”dan zie je dat er een heel andere geest heerst en een andere besluitvorming aan de orde is. De band van een onderlinge met haar leden is veel sterker dan de relatie die een beursgenoteerde verzekeraar met zijn klanten heeft. Daar ligt de meerwaarde van onderlingen. Bij onderlingen gaat het niet zozeer om kostenbesparing of winstmaximalisatie, maar om het langetermijnbelang van de leden. De onderlingen zitten dan ook heel anders in de kredietcrisis en de gevolgen daarvan. Ze zijn veel meer dan andere verzekeraars een stabiele, constante factor gebleken en dat is, denk ik, goed voor onze maatschappij.” Hebben veel financiële instellingen vooral te kampen met verliezen op hun beleggingen als gevolg van de kredietcrisis, voor de onderlingen tellen de gevolgen minstens zo zwaar voor wat betreft uitgebreid toezicht of verscherpte regelgeving.
 
Langereis: ”Grotere onderlingen kunnen daar wat gemakkelijker aan voldoen, maar voor de kleinere kan dat relatief veel geld kosten. Zij moeten immers de nodige capaciteit en kennis in huis hebben. Hebben ze die, dan gaat het op zich meestal wel goed, maar voor onderlingen die dat allemaal extern moeten inhuren, kan dat een probleem zijn. Je ziet dan ook dat het voor kleine onderlingen soms een reden is om met een grotere samen te gaan. Een moeilijkheid daarbij is dat het karakter van de onderlinge verloren kan gaan. Mensen zijn veelal bewust lid van een onderlinge omdat deze bijvoorbeeld helemaal op één plaats, streek of specifieke sector is gericht. Als dat wegvalt, moet er wel iets anders voor in de plaats komen.”
 
Vormen van samenwerking
Langereis en Remmers benadrukken dat fuseren niet altijd de beste oplossing is voor onderlingen die te klein zijn om nog langer bepaalde activiteiten uit te voeren of om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Door alsmaar te fuseren, ontstaan steeds meer organisaties die erg veel op elkaar lijken en nog maar weinig onderscheidend vermogen hebben. Magnitude Consulting heeft ervaring bij het organiseren van andere vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in zogenoemde ’shared service centers’ Deze oplossing is vooral geschikt voor organisaties waarin bepaalde werkzaamheden verspreid worden uitgevoerd, die dan vanwege kostenefficiency worden gecentraliseerd. Op een vergelijkbare manier kunnen bepaalde activiteiten van onderlingen ook onder één dak worden gebracht.
 
Pieter Langereis: ”Aan de herverzekeringskant gebeurt dat natuurlijk al, maar je kunt ook denken aan handig met elkaar samenwerken op bijvoorbeeld het gebied van inkoop, riskmanagement, compliance, marketing, delen van de administratie en zelfs ook bestuurlijke taken. Je kunt die werkzaamheden dan ’outsourcen’ aan gespecialiseerde partijen of er samen specialisten voor bij elkaar halen.” Wannes Remmers: ”Zo’n werkwijze past ook helemaal in de oorspronkelijke geest van onderlingen. De leden hebben ooit de handen in elkaar geslagen om samen te bereiken wat ze ieder individueel niet konden realiseren. De volgende stap kan nu zijn dat de onderlingen zelf meer gaan samenwerken, waarbij zij toch hun eigen identiteit behouden.”
 
Proces en inhoud
Bij dergelijke, vaak complexe vraagstukken met strategische, bestuurlijke of veranderkundige aspecten kunnen de consultants van Magnitude Consulting aan de ene kant een regievoerende rol vervullen en aan de andere kant inhoudelijke bijdragen leveren. Pieter Langereis: ”Wij kunnen schetsen wat er in de markt gebeurt of staat te gebeuren, vervolgens een strategie concretiseren en daarna de klant begeleiden bij de verwezenlijking daarvan. Wannes Remmers: ”We kunnen met name helder in beeld brengen wat de verschillende keuzemogelijkheden zijn, waarna de klant zelf de keuze dient te maken. Wat dat betreft zijn de vragen vaak hetzelfde, maar zijn er geen eenduidige antwoorden.”
 
Dit bericht is (gedeeltelijk) gebaseerd op een artikel van het vakblad ‘De Onderlinge’.