MOB bevestigt haar vertrouwen in het betalingsverkeer

17 april 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

De kerngroep Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) spreekt haar vertrouwen uit in het Nederlandse elektronische betalingsverkeer. Dit vertrouwen is belangrijk na de storingen, cyberaanvallen en de daaropvolgende onduidelijkheid en ongerustheid over betaaldiensten in de afgelopen weken. Volgens de banken, (web)winkeliers, MKB, consumenten en De Nederlandsche Bank (DNB) in deze kerngroep blijft het elektronische betalingsverkeer een veilige, betrouwbare en efficiënte manier van betalen. Dit maakte DNB, voorzitter van het MOB, vandaag bekend.

Ddos-aanvallen
Afgelopen week zijn er verstoringen geweest in het betalingsverkeer, in eerste instantie een interne storing bij een bank, gevolgd door een reeks zogeheten Ddos-aanvallen op meerdere banken. Bij Ddos aanvallen wordt in een korte tijd een grote hoeveelheid verkeer naar de internetbankiersite gestuurd, die daardoor tijdelijk uitvalt. Bij deze aanvallen wordt niet in de betalingsverkeersystemen binnengedrongen. Wel worden daarna door criminelen phishing-mails gestuurd met een verzoek persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze e-mails lijken te komen van de bank, maar dit is nooit het geval en met klem wordt consumenten en ondernemers gewaarschuwd niet op deze verzoeken in te gaan.

MOB - Betalingsverkeer

Gezamenlijke maatregelen
De vertegenwoordigers in het MOB hebben onderstreept dat zij allemaal een taak hebben om de robuustheid en daarmee het vertrouwen in het betalingsverkeer groot te houden. Tijdens het extra overleg is afgesproken om gezamenlijk aan maatregelen te werken om het vertrouwen en de bereikbaarheid van het betalingsverkeer te vergroten, nu en in de toekomst. Gezamenlijk zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:

 • Afspraak 1 – Verbetering communicatie
  Bij storingen in het betalingsverkeer, ongeacht de oorzaak,  zal er door de banken zo snel mogelijk  worden gecommuniceerd. In de richting van klanten én van organisaties die de gebruikers in het betalingsverkeer vertegenwoordigen: De Detailhandel, MKB Nederland, Thuiswinkel.org en de Consumentenbond. Door informatie over verstoringen in het betalingsverkeer sneller te delen met elkaar,  wordt voorkomen dat er onduidelijkheid is over de situatie en kan iedereen zich beter en eerder voorbereiden op mogelijke alternatieven.
 • Afspraak 2 – Vergroting transparantie storingen
  Naast verbetering van de actuele informatie zal de transparantie over storingen en onderbrekingen worden vergroot door het inrichten van een centrale plek waar informatie hierover te vinden is. Deze centrale plek zal algemeen toegankelijk zijn en geeft een overzicht van de beschikbaarheid van de verschillende betaaldiensten en de oorzaken van storingen en onderbrekingen.
 • Afspraak 3 – Het MOB maakt een analyse van de robuustheid van het elektronische betalingsverkeer
  Het MOB zal analyseren welke alternatieven er zijn bij (onverwachte) verstoringen in het betalingsverkeer. Hieruit moet duidelijk worden of er nog  alternatieven ontbreken en hoe die eventueel ondervangen kunnen worden om zo de robuustheid van het betalingsverkeer verder te versterken. Over de opzet van de analyse zal in de aankomende MOB-vergadering in mei besloten worden.
 • Afspraak 4 – Aandacht blijven vragen voor opsporing en vervolging
  Het overleg verwelkomt het besluit, vandaag tijdens het overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat er een liaison banken komt die de contacten onderhoudt tussen de banken en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het overleg acht opsporing en vervolging een cruciaal instrument in de bestrijding van deze criminaliteit.