Rabobank: Sterk gematigd beloningsbeleid over 2012

10 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ondanks de maatschappelijk en politieke kritiek op de beloningen en salarissen zijn de medewerkers uit de bankensector vergeleken met andere sectoren er in het eerste kwartaal van dit jaar het hardst op vooruit gegaan qua loon. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een tweetal nieuwe bank-cao’s, waarmee de salarissen in de sector met 2,6% stegen.

Deze loonstijging geldt echter (nog) niet voor de medewerkers  van de Rabobank. De oude cao is reeds verlopen op juli 2012, maar de bank heeft nog geen akkoord bereikt met de bonden over een nieuwe cao. Hierdoor loopt de oude cao nog door.

Beheerst beloningsbeleid, zonder bonussen voor de top

Naar eigen zeggen voert Rabobank over 2012 een beheerst beloningsbeleid voor haar gehele personeel. De bank zet graag haar lange termijn positie en belang van de klant centraal en wil voorkomen dat ongewenste prikkels leiden tot schade. 

Rabobank keert over 2012 geen bonussen uit aan het bestuur. Dit heeft de bank bekend gemaakt in haar jaarverslag. Hiermee hoopt de bank gehoor te geven aan het maatschappelijk ongenoegen omtrent bonussen aan bankbestuurders, terwijl de markt en de klanten het moeilijk hebben. Over 2011 werden nog bonussen uitgedeeld van in totaal €1,8 miljoen.

Weglaten bonussen past bij huidige marktsituatie en sentiment

De 5 bestuursleden van de bank ontvingen over 2012 gemiddeld €1,7 miljoen euro per persoon aan salaris en pensioenuitkering. De bank en klanten hadden met de aanhoudende malaise in de markt een moeilijk jaar. De raad van commissarissen van Rabobank vond in dit licht het weglaten van de bonus gepast. Daarnaast heeft ook de  maatschappelijke kritiek op de bonussen bij banken meegespeeld in de beslissing van de commissarissen. De raad van bestuur heeft met instemming gereageerd op het besluit om geen bonussen uit te keren.

In totaal was de Rabobank over 2012  €11,5 miljoen kwijt aan de top. Hierin zat onder meer € 0,2 miljoen aan uitgestelde bonussen over 2011. Ook was de bank eenmalig €2,8 miljoen kwijt aan het afkopen van VUT- en pensioenafspraken.