Kockelkoren voorzitter Financial Consumer Protection

29 maart 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Theodor Kockelkoren, bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is op woensdag 27 maart benoemd tot voorzitter van de G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection (financiële consumentenbescherming).

De task force bevordert de consumentenbescherming in de financiële sector
De task force is opengesteld voor G20-landen, OESO-landen, FSB-leden en relevante internationale organisaties en standard setting bodies en bestaat uit ruim 30 leden. In 2012 heeft de task force kernprincipes ontwikkeld ter bevordering van de consumentenbescherming in de financiële sector. Deze kernprincipes zijn in 2011 door de G20-leiders bekrachtigd. De G20 heeft hierna de task force de opdracht gegeven om te werken aan de implementatie van de kernprincipes.

Transparantie, gedragsaspecten, klachtafhandeling en geschilbeslechting
Momenteel richt de task force zich op de ontwikkeling van effectieve aanpakken omtrent drie geprioriteerde kernprincipes, te weten (i) transparantie, (ii) gedragsaspecten in de financiële dienstverlening en (iii) klachtafhandeling en geschilbeslechting. Zij baseert zich hiervoor op bestaande regelgeving en toezichtpraktijken van de deelnemende landen, rekening houdend met de verscheidenheid in marktstructuren.