Bank mag advies verplichten bij substantiële wijziging

13 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Als een klant een hypotheek substantieel wil aanpassen, mag een bank daarvoor advieskosten in rekening brengen, zolang de klant de mogelijkheid heeft om een onafhankelijk adviseur in te schakelen. Dat is de uitkomst van een KiFiD-zaak tussen SNS Bank en een klant.

Klant weigert advieskosten te betalen

In deze kwestie betrof het een klant die al een hypothecaire lening bij SNS Bank heeft en daar in 2001 een tweede lening van destijds 50.000 gulden bij krijgt. Voor de extra lening is een recht van hypotheek op de woning van de klant gevestigd. Nu wil de klant de lening omzetten naar een aflossingsvrije variant met een vaste rente voor de duur van 10 jaar. Behalve administratiekosten van €250 brengt SNS Bank ook 8 uur aan advieskosten in rekening tegen een uurtarief van €125. De klant is het hier niet mee eens en weigert de advieskosten te betalen en wil via het KiFiD afdwingen dat SNS Bank alleen administratiekosten in rekening brengt voor de hypotheekwijziging.

Hypotheekadvies

SNS Bank ziet wijziging als adviesplichtig

Naar mening van de klant betreft het slechts een kleine wijziging en hij heeft daarvoor geen advies nodig. ”Anders dan de bank stelt, was de lening al hypothecair van aard nu daarvoor een recht van hypotheek op de woning was gevestigd. Bovendien bedraagt de lening slechts €22.000. Door de omzetting wijzigt alleen de rente van variabel naar vast. Omdat de rente die hij nu voor 10 jaar kan afsluiten lager is dan de variabele rente op de huidige lening, zullen de maandlasten voor consument lager worden”, zo beargumenteert hij de zaak. SNS Bank vindt dat het niet alleen een wijziging in de rente betreft, maar ook in de leenvorm. De lening is een betaalrekening met kredietfaciliteit, die alleen een variabele rente kent. Volgens de bank wordt door de wijziging de betaalrekening omgezet in een hypothecaire lening. Dit is een vorm van wijziging die SNS Bank niet zonder advies aanbiedt.

Klachteninstituut stelt bank in het gelijk

Het financiële klachteninstituut volgt de argumentatie van de bank. Voor een kleine wijziging mag de bank geen advieskosten vragen. In dit geval ligt het anders en is het KiFiD ook van mening dat er sprake is van een substantiële wijziging en dat SNS Bank advies uren mag rekenen en dus advieskosten mag vragen. Het KiFiD vindt het uurtarief wel redelijk, maar over het aantal uren dat de bank nodig denkt te hebben voor het advies maakt het KiFiD nog wel een opmerking. Dit zou in 5 uur moeten kunnen, volgens de commissie.