Tenminste 25% vrouwelijke directeuren Britse banken

06 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De doelstelling voor Britse banken om minstens 25% vrouwelijke directeuren aan te stellen is gehaald. Dat blijkt uit onderzoek van headhunter Astbury Marsden. Toch lopen de Britse banken achter op het gebied van geslachtsdiversiteit ten opzichte van andere Europese landen.

In de afgelopen jaren is geslachtsdiversiteit een belangrijk aandachtspunt geweest voor instellingen in de financiële sector. Er wordt steeds meer gepleit voor een redelijk percentage vrouwelijke bestuurders en directeuren, in een sector die voorheen voornamelijk door mannen gerund werd. Volgens onderzoek van Oliver Wyman vorig jaar, is het aandeel vrouwen in topmanagementfuncties gestegen tot 13%. Het toenmalige gebrek aan vrouwen was volgens de consultants een gemis voor de sector, gezien de voordelen die diversiteit biedt op het gebied van besluitvorming, prestaties, duurzaamheid en service.

Volgens een recent onderzoek van Astbury Marsden hebben de Britse banken gehoor gegeven aan de oproep voor meer vrouwen in de directie. De doelstelling van 25% vrouwelijke directeuren is behaald, volgens de headhunter. De grootste Britse banken hebben volgens het onderzoek een aanzienlijke stijging gezien van het aantal vrouwen in directiefuncties – van 19% drie jaar geleden naar 31% anno 2015.

Astbury-Marsden

Daarmee loopt de UK echter nog achter op het Europese vasteland waar banken een percentage van 35% vrouw hebben bereikt. Dat is een stuk hoger dan het wereldwijd gemiddelde van de 22%. Het aantal vrouwen in de top in Europa is ook gestimuleerd door het instellen van quota’s, zoals in Noorwegen, Frankrijk en Spanje waar regels zijn ingesteld voor een minimum aantal vrouwen in de directie. In Nederland is geen sprake van een verplicht quotum voor verzekeraars en banken.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stelde eind september een nieuw quotum voor de financiële sector in het vooruitzicht als er vanuit de sector zelf niets verandert in de diversiteit in de top van de financiële sector. Volgens Henk Nijboer is het streven naar minstens 30% vrouwen in de top.

Ondanks de achterstand hebben de Britse banken een grote inhaalslag gemaakt. Uit een ander onderzoek van The Independent blijkt echter dat in de topbestuursfuncties nog steeds bijna alleen maar mannen werkzaam zijn. Van de vier grootste Britse banken is zelfs geen enkele topbestuursfunctie – CEO, CFO of CRO – ingevuld door een vrouw.

Buiten Europa

Het aantal vrouwelijke directeurs in belangrijke economieën als de VS en Japan ligt volgens Astbury Marsden veelal lager dan in Europa. In de VS is 23% van de directiefuncties ingevuld door een vrouw, en in Japan slechts 7%. Twee van de grootste banken van Japan hebben zelfs geen enkele vrouw in de directie. In China waar eerst een hoog percentage vrouwelijke bestuurders en directeuren was – in 2012 zo’n 21% – is nu het percentage aan het teruglopen. Anno 2015 wordt nog 16% van deze functies bij China’s grootste banken door vrouwen vervuld.