CEO Bank of America blijft ook voorzitter RvC

24 september 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Brian Moynihan, CEO van Bank of America en tegelijkertijd voorzitter van de raad van commissarissen, mag zijn dubbelrol behouden. Dat is onlangs besloten in een bijzondere aandeelhoudersvergadering. 37% van de aandeelhouders stemde tegen, waaronder Nederlandse pensioenuitvoerders APG en PGGM.

In Nederland is het gebruikelijk dat in een bedrijf de rol van toezichthouder of commissaris wordt gescheiden van die van CEO. Als de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) onafhankelijk oordeel kan vellen over het presteren van de CEO en het management ter verantwoording kan roepen, komt dit volgens de opvatting van velen ten goede voor de kwaliteit van het bestuur. Dit is echter niet overal de gebruikelijke gang van zaken.

In Amerika is het bijvoorbeeld mogelijk dat de CEO van een bedrijf tegelijkertijd de voorzitter is van de RvC. Dit is ook het geval bij Bank of America, waar topman Brian Moynihan een dergelijke dubbelrol bekleedt. Tot onvrede van een groot deel van de aandeelhouders.

Brian Moynihan - Bank of America

37% tegen
Uit een stemming tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering van Bank of America blijkt dat bijna een op de vier aandeelhouders tegen behoud van de dubbelrol van Moynihan is. Onder de tegenstanders van deze dubbelrol bevinden zich ook Nederlandse pensioenuitvoerders PGGM en APG. 63% stemt voor, en dat betekent dat de CEO tegelijkertijd de RvC-voorzitter mag blijven. PGGM laat weten teleurgesteld te zijn over de uitkomst, en ook APG blijft een combinatie van de rollen als ongewenst beschouwen voor een goed bestuur.

Opvallend is dat een dergelijke stemming van aandeelhouders ook in 2009 is gehouden, en dat toen een meerderheid tegen behoud van de dubbelrol stemde. Toen ging het om de combinatie van de rol van Moynihan’s voorganger, die net als de huidige topman tegelijkertijd CEO en RvC-voorzitter was. Ondanks de meerderheid die tegen de dubbelrol was, werd toen besloten om deze aan te houden, zonder daarbij de aandeelhouders te consulteren. Nu Bank of America wel zijn aandeelhouders consulteert is er wel een meerderheid voor.