Wealth Managementstrategie Van Lanschot ligt op koers

15 september 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Van Lanschot ligt op koers met de uitvoering van haar Wealth Managementstrategie (focus op Private Banking, Asset Management & Merchant Banking en het afbouwen van Corporate Banking activiteiten). Deze strategie leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de inkomsten: ondanks dat nettowinst lager is dan H1 2014 (toen er sprake was van een substantieel verkoopresultaat als gevolg van het wijzigen van de pensioenregeling), stijgen de provisies (zijnde de belangrijkste inkomstenbron) met 24%.

Omdat de strategie volgens plan verloopt, was Van Lanschot in 2014 in staat om het dividend per aandeel (€0,40) te verdubbelen ten opzichte van 2013. Ook stijgen de door particuliere en institutionele klanten aan Van Lanschot toevertrouwde middelen naar €58 miljard in H1 2015 (€57 miljard ultimo 2014 en €53 miljard ultimo 2013). De Common Equity Tier I-ratio is in H1 2015 gelijk aan het percentage ultimo 2014 en bedraagt 14,6% (13,1% ultimo 2013).

Van Lanschot

Evi van Lanschot ontwikkelt zich positief (meer dan €1 miljard gespaard en belegd vermogen), met goede beleggingsresultaten en het aantrekken van nieuwe, jonge klanten. Door de introductie van de adviesfee voor beleggingsadvies verbeterde de kwaliteit van de provisie-inkomsten (stijging van 18% in H1 2015). In 2015 is de propositie voor één van de belangrijkste doelgroepen, ondernemers, uitgebreid en voor het voetlicht gebracht in een nieuwe campagne.

Dankzij het positieve beursklimaat steeg het totaal beheerd vermogen van Kempen Capital Management (€28 miljard H1 2015). Voortbordurend op jarenlange ervaring in gekozen niches werden in 2014 twee nieuwe wereldwijde fondsen geïntroduceerd: Kempen Global Small-cap Fund en Kempen Global Property Fund. Begin juli 2015 werd de overname van activiteiten van MN in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd, waarmee de basis gelegd wordt voor verdere internationale groei in fiduciair management

Met heldere keuzes voor sectoren en uitbreiding van dienstverlening met (her)financieringsadvies heeft Van Lanschot het profiel van Kempen Corporate Finance aangescherpt. Merchant Banking kende in 2015 een zeer sterk halfjaar waarin de provisie-inkomsten bijna verdubbelden naar €40,5 miljoen.

De RvC van Van Lanschot gaat ook functioneren als de RvC voor Kempen & Co. De Van Lanschot Executive Board bestaat uit: Karl Guha (CEO), Constant Korthout (CFO/CRO), Arjan Huisman (COO), Richard Bruens (Private Banking), Paul Gerla (Asset Management), Joos Verhees (Merchant Banking). De Kempen Directie bestaat uit: Paul Gerla (voorzitter), Joos Verhees , Constant Korthout (interim CFO). De controlefuncties risk, audit en compliance van Kempen & Co komen onder de hiërarchische aansturing van de controlefuncties van de groep.