ABN AMRO verhoogt haar financiële doelstellingen

10 september 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

ABN AMRO heeft haar financiële resultaten en de voor 2017 geformuleerde doelstellingen doorgelicht. De begin 2013 geformuleerde doelstellingen zijn: een CET1 tussen de 11,5% en 12,5%, een cost/income ratio tussen de 56% en 60% en een rendement op eigen vermogen tussen de 9% en 12%. Nadat in 2014 sprake was van verbetering heeft ABN AMRO met haar resultaten over het eerste halfjaar van 2015 – een CET 1-ratio (fully loaded) van 14,0% en, bij een gelijke verdeling van de verwachte toezichtsheffingen over de vier kwartalen, een cost/income ratio van 60% en een rendement op eigen vermogen van 13% – aangetoond op schema te liggen voor het behalen van deze doelstellingen.

ABN AMRO - Office

Financiële doelstellingen bijgesteld

Naar aanleiding van deze doorlichting maakte ABN AMRO gisteren bekend dat zij haar financiële ambities verhoogt. Als gevolg hiervan heeft de bank twee van haar financiële doelstellingen bijgesteld en een nieuwe toegevoegd. De nieuwe doelstellingen van ABN AMRO zijn:

  • een Common Equity Tier 1-ratio (op fully loaded-basis) bandbreedte van 11,5-13,5%
  • een cost/income ratio van 56-60%, in 2017 te behalen
  • een rendement op eigen vermogen van 10-13%, in de komende jaren te behalen
  • een dividenduitkeringspercentage van 50% over 2017

Gezien de huidige onzekerheid over regelgeving, waaronder ook de discussie over de normering van de risicogewogen activa (RWA) onder Basel IV, heeft ABN AMRO naar eigen zeggen al een betrekkelijk hoge CET 1-ratio (fully loaded). De ruimere bandbreedte voor de nieuwe CET 1-doelstelling biedt de flexibiliteit om toekomstige veranderingen in regelgeving en toenemende vereisten op te vangen.

Aantal ontwikkelingen zorgen nog voor onzekerheid

De nieuwe doelstelling voor het rendement op eigen vermogen vindt haar grondslag in de resultaten van de bank in 2014 en de eerste helft van dit jaar. Voor de toekomst verwacht ABN AMRO dat er met een aantal ontwikkelingen rekening moet worden gehouden, zoals een toename van de toezichtsheffingen en de kosten van nieuwe achtergestelde instrumenten die in de toekomst worden uitgegeven om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van de leverage-ratio, MREL en TLAC. Deze ontwikkelingen zullen ook van invloed zijn op de cost/income ratio. Desondanks is de doelstelling voor de cost/income ratio niet aangepast. Als er meer zekerheid bestaat over de eisen van de toezichthouders, zullen deze financiële doelstellingen opnieuw worden beoordeeld.

De verhoging van de doelstelling voor het dividenduitkeringspercentage – van 40% van de nettowinst in 2015 naar 50% van de nettowinst in 2017 – wordt ondersteund door de verwachte kapitaalgeneratie, terwijl ABN AMRO tegelijkertijd kapitaal blijft opbouwen.