ABN AMRO: Nettowinst Q2 2015 naar €600 miljoen

24 augustus 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van 2015 een onderliggende nettowinst geboekt van €600 miljoen – 86% meer dan in het tweede kwartaal van 2014. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage die de grootbank eind vorige week publiceerde. De toename is voornamelijk afkomstig uit een hoger operationeel resultaat en significant lagere voorzieningen. Samen met de winst van Q1 heeft de bank een positief nettoresultaat van €1,1 miljard in het eerste halfjaar van 2015 – 63% meer dan in diezelfde periode van 2014.

Net als Rabobank en ING, heeft ook ABN AMRO in het eerste halfjaar van 2014 een winststijging geboekt. ABN AMRO rapporteert afgelopen week een onderliggende nettowinst van €600 miljoen voor het tweede kwartaal – waarmee het netto eindresultaat voor H1 2015 uitkomt op €1.144 miljoen. Ten opzichte van diezelfde periodes in 2014 is dat een stijging van respectievelijk 86% en 63%. RvB-voorzitter Gerrit Zalm vertelt: “ABN AMRO presteerde na een sterk begin in het eerste kwartaal ook in het tweede kwartaal van 2015 goed. De nettowinst van EUR 600 miljoen maakt het tweede kwartaal het meest winstgevende kwartaal sinds het ontstaan van de nieuwe bank in 2010. De toename van de onderliggende nettowinst van 86% ten opzichte van vorig jaar was het gevolg van een hoger operationeel resultaat en significant lagere voorzieningen.”

ABN AMRO

Hoger resultaat en lage voorzieningen
Zalm vervolgt: “De inkomsten waren 11% hoger dan in het tweede kwartaal van 2014: de netto rentebaten profiteerden van hypotheekoversluitingen en groei van de zakelijke kredietportefeuille.” Wel maakte ABN AMRO meer kosten in zijn bedrijfsvoering: “De operationele lasten zijn met 7% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. Net als in het eerste kwartaal waren de pensioenlasten hoger ten gevolge van de lagere rekenrente. Ook zijn de kosten voor extern personeel toegenomen vanwege diverse IT- en digitaliseringsprojecten.” Ondanks de gestegen kosten is de cost/income ratio verbeterd van 61% naar 59%.

Ook de resultaten van H1 2015 als geheel zijn bevredigend: “Kijken we naar het resultaat over de eerste zes maanden dan was de cost/income ratio 60% en het rendement op eigen vermogen 13% (uitgaande van een gelijk verdeling van de in het vierde kwartaal verwachte toezichtsheffingen over het jaar). De kapitaalpositie was 14,0% (CET1-ratio op ‘fully loaded’ basis)”, vertelt de bestuursvoorzitter. “De kredietvoorzieningen waren dit kwartaal uitzonderlijk laag”, aldus Zalm. “Het huidige niveau van de kredietvoorzieningen – €34 miljoen voor het tweede kwartaal van 2015 – is niet representatief voor de rest van het jaar.”

Toekomst
De behaalde resultaten geven volgens Zalm vertrouwen in de toekomst: “Uit deze resultaten concludeer ik dat we goed op koers liggen om onze doelstellingen voor 2017 te realiseren. De komende jaren blijven we in onze Retail Bank en IT-infrastructuur investeren.” Toch blijft het noodzakelijk om het financiële landschap goed in de gaten te houden: “Ontwikkelingen in regelgeving, zoals het Basel-voorstel (met name de risicoweging van hypotheken en zakelijke leningen) en toenemende kapitaaleisen van toezichthouders, kunnen in de toekomst een significant effect hebben op onze kapitaalpositie. Vandaar dat we ons blijven richten op het verbeteren van ons kapitaalgebruik en het verder versterken van onze kapitaalpositie”, besluit Zalm.

De bankvoorzitter laat weten dat de voorbereidingen voor de aanstaande beursgang goed op schema liggen. Aandeelhouder de Nederlandse Staat ontvangt over het tweede kwartaal van 2015 een interim-dividend van €350 miljoen – 40% van de behaalde nettowinst.