Rabobank: 41% winststijging in eerste halfjaar 2015

21 augustus 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft in de eerste helft van 2015 een nettowinst van €1.522 miljoen geboekt – 41% meer dan in dezelfde periode in 2014. De winststijging is voor een groot deel te danken aan de daling van de kredietverliezen en het economisch herstel dat is ingezet. Dat meldt Rabobank in een recent persbericht. Toch zal de bank met het oog op toekomstige verzwaring van de kapitaaleisen moeten inzetten op verdere prestatieverbetering.

Rabobank heeft een sterk eerste halfjaar van 2015 achter de rug. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Onze financiële resultaten lieten in het eerste halfjaar een aanzienlijke stijging zien. De tevredenheid van onze klanten nam toe en we hoefden minder geld opzij te zetten voor klanten in slecht weer.” De nettowinst van Rabobank Groep steeg met 41% naar €1.522 miljoen. Een belangrijk deel van deze stijging werd gerealiseerd doordat de Nederlandse economie aan het herstellen is. “Het economische herstel in Nederland zet gestaag door. Dit merken onze klanten en we zien dat terug in de scherp gedaalde kosten kredietverliezen”, aldus Draijer. De kosten door kredietverliezen daalden tot €356 miljoen (-70%), ruim onder het langjarige gemiddelde. Mede hierdoor kwam het rendement op het tier 1-vermogen over de eerste helft van 2015 uit op 9,0%.

Het economisch herstel is ook terug te zien op de hypotheekmarkt en de particuliere consumptie. “Nederlandse klanten losten onder invloed van de lage rentestand extra af op hun hypotheek. De particuliere consumptie nam als gevolg van het gestegen beschikbare inkomen en het verbeterde consumentenvertrouwen verder toe”, vertelt Draijer.

Rabobank - Utrecht

Solide
“Rabobank behoort tot de meest solide banken ter wereld en dit komt tot uitdrukking in de credit ratings die ons zijn toegekend”, vertelt Draijer. “Onze kapitaalspositie is solide en wij hebben onze ambitieuze kapitaaldoelstellingen verder verhoogd.” De solvabiliteit, gemeten als de common equity tier 1-ratio, kwam uit op 13,2% (1-1-2015: 13,2%). De kapitaalratio verbeterde tot 21,5% (1-1-2015: 20,8%). Wel moet er volgens Draijer actie worden ondernomen, met het oog op veranderingen van de kapitaaleisen: “Gelet op de toekomstige verzwaring van de kapitaaleisen buigen wij ons over de vraag hoe we ons kapitaal en onze balans effectiever kunnen inzetten. Verbetering van de winstgevendheid en strak sturen op de omvang van de risico-gewogen activa krijgt meer prioriteit.”

Toegenomen klanttevredenheid
De tevredenheid van Rabobank klanten is in het eerste halfjaar van 2015 toegenomen. Draijer licht toe: “De waardering voor onze adviseurs is in de eerste helft van 2015 gestegen, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Het programma Visie 2016 werpt zijn vruchten af. Klanten zijn te spreken over de stroomlijning en virtualisering van onze dienstverlening.”

Toekomstbeeld
Voor de komende jaren richt Rabobank zich voornamelijk op verdere prestatieverbetering en verbetering van zijn diensten: “We moeten ons blijven aanpassen en verbeteren om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gezien de intensieve concurrentie en toegenomen kapitaaleisen, blijft het verder reduceren van kosten en verbeteren van de opbrengsten onverminderd essentieel”, benadrukt Draijer.

Rabobank verwacht als gevolg van het economisch herstel ook een verdere toename van de werkgelegenheid in de private sector, en als gevolg hiervan een daling van de werkloosheid. Ook voorziet de bank relatief veel aflossingen op hun hypotheken. Toch zijn er ook zorgpunten – het aantal faillissementen en de werkloosheid blijven ondanks hun dalende trend relatief hoog. Rabobank schrijft in zijn persbericht: “Veel van onze klanten hebben betere vooruitzichten, maar de schade van de crisis is nog niet volledig gerepareerd.” “Maar”, sluit de bank af: “we blijven optimistisch over de resultaatontwikkeling op langere termijn.”