SNS Bank NV los van moederbedrijf SNS REAAL

31 augustus 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

SNS Bank N.V. is definitief losgekoppeld van SNS REAAL om als zelfstandige bank verder te gaan. De ministerraad heeft ingestemd met de verkoop van de aandelen in SNS Bank N.V. aan de Nederlandse Staat voor een prijs van €2,7 miljard.

Reële prijs
De Staat neemt de aandelen SNS Bank over van SNS REAAL voor een reële koopprijs. Dit heeft voor de financiële positie van de staat geen gevolgen, omdat de staat uiteindelijk de opbrengsten krijgt van een toekomstige verkoop van de Bank en wat er nog uit de afwikkeling van SNS REAAL komt. Die opbrengsten zijn naar verwachting gelijk aan de bestaande situatie waarbij de SNS Bank onder SNS REAAL hangt.

SNS Bank

De beoogde datum van overdracht is 30 september 2015, indien de Tweede Kamer hiermee akkoord is. Na de overdracht van de aandelen aan de Nederlandse Staat zal SNS REAAL met nadere mededelingen komen over de toekomst en governance van SNS REAAL.

De voorgenomen ‘verhanging’ van SNS Bank heeft volgens het ministerie geen gevolgen voor de klanten en de medewerkers.

Beursgang of verkoop
Het kabinet neemt niet eerder dan in de zomer 2016 een beslissing over wat er met de SNS Bank moet gebeuren. De bank kan verkocht worden of naar de beurs worden gebracht. Uit een brief aan de Tweede Kamer bleek dat het ministerie momenteel rekent op een verlies van €162 miljoen bij een verkoop van SNS Bank.