Levendig Twitterdebat over Gedragskaart finsector

16 juli 2015 Banken.nl 6 min. leestijd

Gistermiddag tussen 16:00 en 17:00 organiseerde Banken.nl – samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) – een Twitterdebat over de Gedragskaart Financiële Sector. Juliëtte Heldens (Rabobank) en Jan Bolle (ING), twee van de ambassadeurs van de kaart, beantwoordden vragen van Twitteraars over de gewenste cultuur en het bijbehorende gedrag in de financiële sector. Het twitteruurtje leverde een levendige en inspirerende dialoog op.

Cultuur- en Gedragskaart
Het afgelopen jaar vonden aan de hand van de Cultuurkaart Financiële Sector vijf Young Financial dialogen plaats, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Duisenberg School of Finance, Vrije Universiteit en de Argumentenfabriek. Iedere bijeenkomst stond in het teken van één van de vijf culturele waarden die jonge bankiers graag terug zien in de financiële dienstverleningssector; ‘betrouwbaar’, ‘integer’, ‘dienstbaar’, ‘betrokken’ en ‘ambitieus’. Deze vijf bijeenkomsten – waar meer dan 100 jonge bankiers op af kwamen – resulteerde in de Gedragskaart Financiële Sector, waarin de vijf waarden verder werden uitgediept in concrete gedragingen en richtlijnen.

Om de inhoud van de Gedragskaart verder toe te lichten en de dialoog hierover aan te gaan, organiseerden Banken.nl (@Banken_nl) en NVB (@Bankensector) woensdag 15 juli (van 16:00-17:00) een Twitterdebat / Twitteruurtje. Juliëtte Heldens (Rabobank) en Jan Bolle (ING), twee van de in totaal vier ambassadeurs van de kaart, stonden Twitteraars te woord die via #gedragskaart een reactie konden geven.

Jan Bolle en Juliëtte Heldens

Het debat
Na het startschot om 16:00 duurde het eventjes voor het debat op gang kwam, maar al gauw werd het tempo van de binnenkomende reacties en vragenstroom steeds meer opgevoerd. Jan Bolle (@JanBolle) en Juliëtte Heldens (@JulitteHeldens) ontvingen op een gegeven moment vrijwel iedere minuut een vraag van geïnteresseerde volgers van het debat. Een van de (terugkerende) vragen was in hoeverre de kaart bijdraagt aan de noodzakelijke verandering in de financiële sector.

Volgens Jan Bolle is de Gedragskaart zelf geen doel op zich, maar de start van een gesprek. “Zowel intern als extern, zoals nu. Wat kan en moet beter”. Ook Juliette Heldens poneerde een helder antwoord. Zij ziet de gedragskaart als een “mooie manier om met haar klanten en collega’s in gesprek te gaan over de cultuur in de financiële sector”. Carmen van Rijnbach, werkzaam bij Studelta, gaf aan zich hierin ook zeker te herkennen.

Tweets - Gedragskaart

Een ander terugkerend thema was het feit dat de kaart door jonge bankiers is opgesteld. Zo werd bijvoorbeeld de vraag gesteld of de kaart ook voor de bestuurders van banken geldt. Jan Bolle reageerde hierop: “Absoluut! De gedragskaart is door jongeren ontworpen, maar geldt voor iedereen.” Volgens Bolle is het vooral de uitdaging om de kaart levend te maken – en te houden – onder zowel de junioren als de senioren.

Gedragskaart geldt voor iedereen

Maar er moet ook geld verdiend worden!
De vraag wat er gebeurt als de baas zegt ‘dat er ook geld verdiend moet worden’ van Krijn van Beek (@krijnvanbeek) bracht de discussie verder op gang. Sharon van Ede (@Sharon_van_Ede), duurzaamheidsadviseur bij de NVB, merkte op dat klanten gelukkig worden van dienstbare, betrouwbare en ambitieuze bankiers. Gelukkige klanten leveren volgens haar meer geld op. Bolle reageerde: “Een gezonde cultuur en geld verdienen sluiten elkaar denk ik niet per se uit. Het is goed om intern actief over zulke dilemma's te spreken.” Volgens Martijn Morren van Studelta is er echter ook geld te verdienen door goed gedrag te vertonen. 

Tweets - Gedragskaart 2

Aandacht voor cultuur en gedrag
Om de kaart levend te houden ondernemen de jonge bankiers en de NVB vooral openbare debatten en events als het Twitterdebat. Dat vertelt Bolle naar aanleiding van een vraag van Geldbelangen (@geldbelangen). De kaart is gepresenteerd aan alle bank CEO's van Nederland, vertelt de jonge bankier: “Concreet hebben we de kaart gepresenteerd aan en besproken met alle NL Bank CEO's. Uitdaging ligt erin om de gedragskaart levend te maken!”, aldus Bolle.

Jan Bolle - Gedragskaart

Ook het Nederlands Compliance Instituut (NCI, Twitteraccount @NCIinfo) - deed actief mee aan het Twitterdebat en stelde onder meer de vraag: "Enig idee waarom Duurzaamheid niet terugkomt in de #gedragskaart?" NVB antwoordde met de tweet: "Duurzaamheid is belangrijk thema voor #bankensector en verwees daarbij naar een van hun publicaties 'Duurzaam bankieren, stand van zaken'.

Tweet NCI - Gedragskaart

Een laatste voorbeeld van een interessante vraag die werd gesteld is de volgende: “Op de gedragskaart staat: ‘voor de klant ben jij het hele bedrijf’; wat wordt hiermee bedoeld?” Heldens antwoordde: “Daarmee bedoelen we dat we ervan bewust moeten zijn dat de klant ons aan kan spreken op het gedrag van onze collega's.”

Juliette Heldens - Gedragskaart

Dit is slechts een selectie van de vragen en antwoorden. Lees het volledige debat terug op Twitter via #gedragskaart.

Meer dan 80 tweets
In totaal werd #gedragskaart gedurende het debat in verschillende tweets en dialogen meer dan 80 keer aangehaald en leverde zo een levendige, inspirerende en constructieve dialoog op. En daarmee behoorde #gedragskaart gisteren tot de trending topics in Nederland (bron: Current.ly en Twirus.com). 

Gedragskaart bij populairste tags van de dag

Banken.nl en NVB bedanken, ook namens ambassadeurs Jan Bolle en Juliëtte Heldens, alle deelnemers nogmaals hartelijk voor hun bijdrage aan het debat.