Banken duurzamer maar niet genoeg transparant

08 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlandse banken hebben hun investeringsbeleid verbeterd, maar kunnen nog niet genoeg laten zien wat deze verbetering in de praktijk oplevert. Desondanks worden er nog steeds honderden miljoenen gestoken in bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld controversiële wapenhandel. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. In het onderzoek werden toezeggingen en de daar uit volgende vervolgstappen van banken naar aanleiding van 13 eerdere praktijkonderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer getoetst.

Banken komen toezeggingen na en nemen maatregelen

Het onderzoek laat zien dat onder meer Rabobank, zoals toegezegd is gestopt met investeren in de omstreden wapenbedrijven, opgenomen in het praktijkonderzoek wapens van de Eerlijke Bankwijzer in 2013. Aegon hield op met investeren in twee omstreden mijnbouwbedrijven nadat gesprekken met deze bedrijven over mensenrechten weinig resultaat hadden. ABN AMRO, SNS Reaal en Delta Lloyd stelden harde eisen aan bedrijven om landroof te voorkomen. ABN AMRO en Rabobank voerden stevige maatregelen in om schendingen van arbeidsrechten tegen te gaan bij de sloop van schepen.

Transparantie van banken

Positieve stappen, maar nog te weinig transparantie

“Banken laten zien dat ze de roep om duurzaamheid vanuit de samenleving horen en er naar willen handelen”, zegt Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer. “Toch kunnen klanten niet gerust zijn dat hun spaarcenten niet meer bij foute bedrijven terecht komen. Sommige banken investeren nog steeds in omstreden wapenbedrijven, geven te weinig inzicht hoeveel ze in duurzame energie investeren of stellen geen harde voorwaarden aan bedrijven die mensenrechten en arbeidsrechten schenden. Een groot probleem blijft het gebrek aan transparantie bij veel banken over hun investeringen en de impact van hun beleid”, aldus Peter Ras. Zo stuitten de onderzoekers bij Aegon, Delta Lloyd, ING en SNS Reaal nog steeds op honderden miljoenen euro’s aan investeringen in bedrijven van kernwapens en bedrijven die actief zijn in controversiële wapenhandel.

Oproep tot meer transparantie

Om goed te kunnen beoordelen wat de impact is van de stappen die banken zetten, zouden zij transparanter moeten zijn over waar ze wel en niet in investeren en welke afspraken er met bedrijven zijn gemaakt. “Het is de hoogste tijd dat de banken boter bij de vis leveren. Het is mooi dat zij beter duurzaamheidbeleid invoeren en meer zijn gaan eisen van bedrijven, maar van alle banken mag worden verwacht dat zij aantonen dat hun investeringen op zijn minst geen schade toebrengen aan mens, dier en milieu. Dat is ook wat steeds meer klanten van de banken verwachten”, aldus Ras.