Economie NL groeit harder door binnenlandse bestedingen

16 juni 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse economie zal in 2015 en 2016 met 2% groeien. Dit is iets meer dan eerder werd verwacht, dankzij een sterkere toename van de binnenlandse bestedingen. Zowel de consumptie als de investeringen laten een stijging zien. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het herstel van de woningmarkt. Door hogere woninginvesteringen profiteren onder meer de bouw en de detailhandel. Tegenover de hogere economische groei in ons land staat een terugvallende groei van de wereldeconomie, vooral door tegenvallende prestaties van de Chinese, Amerikaanse en Britse economie begin dit jaar. Geopolitieke spanningen (Oekraïne, Midden-Oosten) en de situatie rond Griekenland blijven risico’s vormen. Dat schrijven economen van de Rabobank.

Binnenlandse bestedingen dragen sterk bij aan groei

Naast de export leveren in 2015 en 2016 de binnenlandse bestedingen een bijdrage aan de economische groei. Econoom Björn Giesbergen van de Rabobank: “We verwachten dat de particuliere consumptie in beide jaren met 1,5% zal toenemen. De lage inflatie en de stijging van de lonen zorgen voor een toename van de koopkracht. Voor 2016 voorzien we een lagere groei van de reële lonen, doordat de inflatie weer oploopt.

Dat de particuliere consumptie ook in 2016 toeneemt komt doordat huishoudens steeds meer uit de spaarstand komen en de werkgelegenheid groeit. Dat de spaarneiging terugloopt, heeft onder meer te maken met de afname van de onderwaterproblematiek op de woningmarkt door eerdere aflossingen en stijging van de huizenprijzen. De aantrekkende woningmarkt heeft sowieso een positieve invloed op de woninginvesteringen en de uitgaven aan onder meer woninginrichting en huishoudelijke artikelen.

Daarnaast is het gunstig voor onze economie dat de overheidsbestedingen de groei voor het eerst in jaren niet afremmen. Het is zelfs denkbaar dat de binnenlandse bestedingen volgend jaar een extra duwtje krijgen door lastenverlichting voor burgers en bedrijven. De werkloosheid daalt, maar blijft door een toename van het arbeidsaanbod nog wel relatief hoog.”

Tegenwind voor wereldeconomie, maar eurozone herstelt verder

De positieve groeiverwachtingen voor ons land hebben plaats tegen de achtergrond van een relatief zwak groeiende wereldeconomie. De economische groei in de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk viel in het eerste kwartaal van dit jaar terug en hoewel deze economieën in de rest van het jaar naar verwachting zullen aansterken, zal dit zwakke eerste kwartaal niet helemaal goed worden gemaakt.

Opvallend genoeg presteert de economie van de eurozone wel goed en zet het herstel in 2015 en 2016 door. Hugo Erken, internationaal econoom van de Rabobank: “De dynamiek in de eurozone is krachtig genoeg om de terugvallende wereldhandelsgroei te kunnen opvangen. Wel blijft de arbeidsmarkt in de eurozone een zorgenkind. We verwachten dat de werkloosheid dit en volgend jaar slechts geleidelijk zal afnemen, naar respectievelijk 11,25% en 10,75%. Kenmerkend voor de problemen op de arbeidsmarkt in de eurozone is dat de aansluiting tussen baanzoekers en nieuw ontstane banen steeds stroever lijkt te verlopen; het aantal vacatures stijgt weer, maar dat heeft tot nu toe nauwelijks geleid tot een lagere werkloosheid.

Dit kan komen doordat werklozen niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de openstaande vacatures in te vullen. Bijvoorbeeld omdat werklozen vooral afkomstig zijn uit de bouwsector, terwijl er een sterke vraag is naar informatici. De problemen kunnen ook samenhangen met de geografische spreiding van banen en werklozen. In dat geval zijn werklozen binnen de eurozone onvoldoende mobiel om te reageren op nieuwe kansen op werk elders.”