Rabobank: Woningmarktherstel in vrijwel alle regio’s

09 juni 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Vrijwel alle Nederlandse regio’s haken aan bij het landelijke herstel op de woningmarkt. Hoewel het tempo per gebied verschilt, nam het aantal verkochte woningen in 2014 in alle regio’s toe. De gemiddelde verkoopprijzen stegen vorig jaar in 37 van de veertig regio’s. Ook in bijna alle gemeenten nam het aantal transacties toe, maar de prijzen zijn in 2014 niet overal gestegen. Groot-Amsterdam herstelt het snelst. Daar werden in 2014 57% meer woningen verkocht en stegen de prijzen met 7% ten opzichte van 2013. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun studie Herstel op de regionale woningmarkt.

Herstel woningmarkt in elke regio

Door de gedaalde woningprijzen, de lage hypotheekrente, de gestegen werkgelegenheid en het herstelde vertrouwen in de woningmarkt groeide het aantal woningtransacties in 2014 fors ten opzichte van 2013. Dat leidde tot een minder ruime woningmarkt, waardoor ook de prijzen hoger lagen dan in 2013. “Uit onze studie blijkt dat het herstel op de woningmarkt in elke regio is ingezet. Overal nam het aantal woningverkopen toe en in bijna alle regio’s stegen de gemiddelde verkoopprijzen. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en omgeving en Oost-Zuid-Holland lag de gemiddelde verkoopprijs in 2014 lager dan in 2013”, aldus Rabobank-econoom Rogier Aalders.

Rabobank - Woningmarkt

Hersteltempo verschilt per regio

Het hersteltempo verschilt echter per regio. Aalders: “In de noordvleugel van de Randstad was de toename van het aantal transacties het sterkst." Groot-Amsterdam, Utrecht, Agglomeratie Haarlem en Het Gooi en Vechtstreek zagen hun woningverkopen met meer dan 50% toenemen. In Groot-Amsterdam was het aantal transacties in 2014 zelfs al weer 9% hoger dan in 2008. Door de toegenomen vraag naar woningen groeide de gemiddelde verkoopprijs in die regio met 7% ten opzichte van 2013. In een aantal perifere regio’s, zoals Zeeuws-Vlaanderen en Zuidwest-Drente, was de groei van het aantal transacties in 2014 aan de lage kant.

Verkoopprijs daalde in 128 gemeenten

Het herstel op de woningmarkt verschilt niet alleen tussen regio’s, ook binnen regio’s bestaan verschillen. Op vijf gemeenten na nam in elke gemeente het aantal woningverkopen toe in 2014, maar de gemiddelde verkoopprijs daalde nog in 128 gemeenten. Aalders: “Als we de gemiddelde verkoopprijs bekijken op gemeenteniveau, dan is het herstel nog niet overal ingezet. Een duidelijk geografisch patroon kunnen we daar niet in herkennen. In alle hoeken van het land vinden we gemeenten waar de gemiddelde verkoopprijs in 2014 daalde. In de meeste gemeenten namen de prijzen wel toe, vooral in de meer stedelijke gemeenten. In de meer landelijke gemeenten was de groei over het algemeen lager of daalden de prijzen. Voor wat betreft de prijsontwikkeling lopen de steden dus duidelijk voorop.”

De vijf regio’s met de hoogste groei van het aantal transacties (Nederland: 39%):

  • Groot-Amsterdam: 57%
  • Agglomeratie Haarlem: 55%
  • Utrecht: 54%
  • Het Gooi en Vechtstreek: 52%
  • Noordoost-Noord-Brabant: 51%

De vijf regio’s met de hoogste groei van de gemiddelde verkoopprijs (Nederland: 4,2%):

  • Groot-Amsterdam: 6,6%
  • Zuidwest-Overijssel: 6,5%
  • Flevoland: 5,7%
  • Zaanstreek: 4,6%
  • IJmond: 4,5%