NVB: Dilemma's bij bijzonder beheer beter uitleggen

20 april 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Op donderdag 16 april spraken ondernemers, vertegenwoordigers van de financiële sector, parlementariërs en externe deskundigen tijdens een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het veelbesproken en bekritiseerde bijzonder beheer. Volgens een aantal sprekers doen banken geen dingen die niet mogen. Ze mogen alleen wel veel wanneer zakelijk klanten in de financiële problemen komen. Volgens Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), moeten banken hun afwegingen beter uitleggen en klanten goed meenemen in de werkwijze van bijzonder beheer.

De doelstelling van bijzonder beheer is in eerste instantie om de ondernemer en zijn bedrijf naar een gezond commercieel perspectief te begeleiden en zo het krediet risico van de bank weer omlaag te brengen. "Dit lukt echter niet in alle gevallen. Banken hebben soms de moeilijke taak om keuzes te maken in een financieringsrelatie. Als er geen sprake meer is van continuïteitsperspectief is voortzetting van de financieringsrelatie niet langer verantwoord. De bank zal dan moeten ingrijpen om de eventuele schade voor de bank en haar spaarders, de andere betrokken partijen zoals leveranciers en klanten, maar ook de ondernemer zelf te voorkomen of beperken", aldus Buijink.

NVB - Bijzonder beheer

"Medewerkers van bijzonder beheer doen hun uiterste best om zo goed mogelijk in het belang van de onderneming te handelen en het bedrijf weer financieel gezond te krijgen of de verliezen voor alle betrokken partijen zoveel mogelijk te beperken. Toch levert dit soms dilemma’s op omdat er een spanningsveld bestaat tussen het individuele klantbelang van de ondernemer en het klantbelang van spaarders die terecht verwachten dat de bank netjes met hun spaargeld omgaat. Banken maken hierin een zorgvuldige afweging en het zou voor het begrip van de werkwijze van bijzonder beheer goed zijn om dit soort dilemma’s nog beter over het voetlicht te brengen".

Eerder concludeerde de AFM al dat er bij bijzonder beheer van banken slecht wordt gecommuniceerd, waardoor de toch al gestresste ondernemer zich nog machtelozer voelt.