NLII: 2 miljard euro extra MKB financiering

09 april 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan €2 miljard extra in het Nederlandse MKB investeren in komende drie jaar. De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) gaat hiervoor twee financieringsfondsen oprichten.

De fondsen worden gevuld met gelden van pensioenfondsen en verzekeraars en de financiering zal via banken aan ondernemingen worden aangeboden. '

“Met de oprichting van de eerste twee fondsen zet de NLII een belangrijke stap om de Nederlandse economie structureel te versterken. Ondernemers kunnen hierdoor eerder de benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en dienstverlening. Dat leidt tot banen en hogere economische groei,” aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken. Namens het kabinet nam hij het initiatief om gesprekken aan te gaan met institutionele beleggers, wat leidde tot de oprichting van de NLII.

Verbreding van het financieringsaanbod
De toegankelijkheid van financiering voor het MKB is van groot belang voor de Nederlandse economie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) staat daarom positief tegenover initiatieven die kunnen bijdragen aan een verbreding van het financieringsaanbod voor ondernemers. Niet alleen vanuit hun eigen rol als verstrekker van vreemd vermogen maar ook vanuit hun ervaring en expertise willen banken helpen deze initiatieven verder te brengen.

“Ik heb grote waardering voor de inspanningen van de NLII. Ik ben blij dat in het Bedrijfsleningen Fonds het initiatief van het NL Ondernemersfonds dat wij vorig jaar hebben gelanceerd een nieuwe gestalte krijgt. Met deze aankondiging bewijst CEO Loek Sibbing dat hij de brug weet te slaan tussen de institutionele beleggers en de financieringsvraagstukken in Nederland. De goede samenwerking tussen de institutionele beleggers en banken is van groot belang voor de Nederlandse economie,” aldus NVB-voorzitter Chris Buijink. 

Investeren in MKB

Twee fondsen
Om investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te maken, richt de NLII een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF) op.

Achtergestelde Leningen Fonds
Het ALF verstrekt achtergestelde leningen aan MKB ondernemers met gezonde groei- en winstvooruitzichten die op basis van hun balanspositie niet of slechts ten dele in aanmerking komen voor bancair krediet zonder achtergestelde lening.

  • Beoogde fondsomvang bedraagt bij de start ongeveer €300 miljoen.
  • Voor iedere euro achtergestelde lening verstrekt de bank minimaal een gelijk bedrag aan gewoon bancair krediet (niet-achtergesteld).
  • De omvang van de te verstrekken achtergestelde leningen bedraagt minimaal €150.000 en maximaal €5.000.000.
  • Het ALF kent voor institutionele beleggers een staatsgarantie van 50% op de hoofdsom van de achtergestelde leningen.
  • Aegon Asset Management, gespecialiseerd in beleggingen voor de lange termijn, is aangesteld als beheerder van het ALF.

Bedrijfsleningen Fonds
Het BLF neemt deel in leningen die banken, onder reguliere voorwaarden, willen verstrekken aan gezonde ondernemingen, met goede business plannen maar die niet kunnen verstrekken omdat ze bijvoorbeeld al teveel financiering hebben uitstaan op de onderneming of in de sector waarin de onderneming actief is. Doordat het fonds een deel van de financiering op zich neemt, ontstaat ruimte om een groter bedrag aan deze ondernemingen te kunnen verstrekken.

  • Beoogde fondsomvang bedraagt bij de start ongeveer €500 miljoen met doorgroei naar €1 miljard.   
  • Het aandeel van het fonds in de te verstrekken lening bedraagt minimaal €5.000.000 en maximaal €25.000.000.
  • De bank verstrekt voor ten minste een gelijk bedrag een lening met gelijke voorwaarden, waarbij bij grotere transacties meerdere banken kunnen deelnemen.
  • De omvang van de te verstrekken lening bedraagt daarmee (bank en fonds gezamenlijk) minimaal €10.000.000.
  • Robeco, een vermogensbeheerder met een lange termijn focus, is aangesteld als beheerder van het BLF.

Het BLF was voorheen bekend onder de werknaam NL Ondernemingsfonds. De uitwerking hiervan vond plaats op voortouw van Euronext en het initiatief is overgedragen aan de NLII.