Consument gerichte bank stabiel tijdens crisis

25 februari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Duurzame banken, coöperatieve banken en islamitische banken hebben het de afgelopen jaren tijdens de kredietcrisis opvallend beter gedaan dan conventionele zakenbanken en investmentbanks. Dat stelt Laura Spierdijk, hoogleraar econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen in een interview dat economenpanel MeJudice met haar had.

Bijdrage aan de reële economie

Volgens Spierdijk hebben deze banken gemeen dat ze zich richten op consumenten. Ze willen meer dan aan de financiële economie, bijdragen aan de reële economie. Deze banken beschouwen meer de langere termijn om bijdragen te leveren aan de maatschappij. De conventionele zakenbanken en investmentbanks beschouwen meer het streven naar winstmaximalisatie op korte termijn, het zogenoemde shareholdervalue banking model. Volgens de Groningse hoogleraar econometrie doen de banken die meer op consumenten gericht zijn dit op grond van principes van duurzaamheid, democratie of religie. Bovendien hanteren zij over het algemeen een gematigd beloningsbeleid.

Consument gerichte bank stabiel tijdens crisis

Meest rendabele en meest stabiele vorm van bankieren

Spierdijk wijst in het interview met MeJudice ook naar een recent onderzoek van BIS, Bank for International Settlements, gevestigd te Bazel.  Deze bank der banken beweert in zijn onderzoek dat de afgelopen jaren tijdens de kredietcrisis, consumenten bankieren de meest rendabele en meest stabiele vorm van bankieren bleek te zijn. In tegenstelling tot zakenbanken en investmentbanks investeerden de op consumenten gerichte banken niet in risicovolle derivaten, zoals de beruchte hypotheekleningen, die tot de kredietcrisis hebben geleid. De op consumenten gerichte banken kwamen daardoor niet in de problemen, aldus Spierdijk in het interview bij MeJudice.

Alleen bankvergunning voor consumenten banken

Volgens het rapport van de Bank for International Settlements (BIS) hebben een aantal zakenbanken gekozen voor een andere koers, meer gericht op consumenten. Bij investmenbanks blijft dat vanwege de vele risico’s, hoge kostenstructuur en hoge management fees achterwege, aldus de Groningse hoogleraar. Zij stelt in het interview voor om een bankvergunning alleen nog te verstrekken aan banken die zich richten op consumenten. Dit levert minder maatschappelijke risico’s op en de consument wordt er beter van, aldus Spierdijk. Daarnaast vindt zij dat zakenbanken en investmentbanks veel kunnen leren van consumentenbanken. Het zou goed zijn als deze conventionele banken meer doen dan vooral winstmaximalisatie na te streven. Zij zouden ook meer dan voorheen een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.