Bert Lugtigheid vertrekt uit RvC Achmea Bank

26 januari 2015 Banken.nl
Profiel
Meer nieuws over

Bert Lugtigheid (68) is eind vorig jaar teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank. Hiermee komt een einde aan zijn inzet in de afgelopen tien jaar. Lugtigheid had besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode.

Lugtigheid trad eind 2004 toe tot de Raad van Commissarissen van Achmea Bank. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van LEVOB Bank en Verzekeringen. Hij vervulde tevens meerdere nationale en internationale bestuurlijke functies in de verzekeringsbedrijfstak, waaronder die van vice voorzitter van het Verbond van Verzekeraars.

Achmea Zwolle

Met het afscheid van Bert Lugtigheid bestaat de RvC van Achmea Bank uit drie personen, te weten Erik van de Merwe (voorzitter), Jan Molenaar en Bianca Tetteroo.