Rabobank: Flexibele bedrijven hebben de toekomst

16 december 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De veranderende economie en de grote ontwikkelingen in de ICT dwingen bedrijven hun huidige businessmodel tegen het licht te houden. Flexibiliteit is het sleutelwoord, aldus de specialisten van de Rabobank. De wereld verandert continu. Daarbij spelen economische en sociaal-maatschappelijk trends een cruciale rol, bijvoorbeeld vergrijzing, globalisering, individualisering, lagere structurele economische groei. Daarnaast zijn er enorme ontwikkelingen in de technologie. Vooral de wijze waarop en de omvang waarmee mensen communiceren, is sterk veranderd. De opkomst van internet en mobiele apparaten spelen hierin een dominante rol, zo zegt het Industry Knowlegde Team (IKT) van de bank.

Het nieuwe goud en Connected everything

Een bepalende trend is volgens de IKT-specialisten 'the Internet of Things' (IoT), waarmee mensen, bedrijven, machines, voertuigen en bijvoorbeeld ook huishoudelijke apparatuur aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dit leidt tot een exponentiële groei van dataopslag en -verwerking en biedt tegelijkertijd enorme kansen voor ondernemers. Big Data wordt 'het nieuwe goud' mits er 'smart' mee wordt omgegaan. De wereld staat nu aan de vooravond van de volgende technologische fase: 'connected everything', een fase waarin ICT alles en iedereen met elkaar verbindt, via Big Data, IoT, sensortechnologie, robotisering en 3d-printing, aldus de bank.

Flexibele bedrijven hebben de toekomst

Beste kaarten in handen

Het is vaak moeilijk om de impact van technologische ontwikkelingen te duiden en daarom lastig voor bestaande bedrijven om hier op in te spelen. Bedrijven met de beste kaarten in handen hebben een businessmodel dat zich snel laat aanpassen aan toekomstige veranderingen, zo concluderen de Rabobank-analisten in hun Visie op 2015. Om flexibiliteit in de organisatie te bereiken, zijn de volgende elementen van belang: investeren in je medewerkers, slim gebruik maken van Big Data, decentraal en modulair produceren, nieuwe digitale netwerken aanboren, aldus de bank.