AFM: Provisieverbod bespaart consument 400 miljoen

11 november 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Het provisieverbod is waar het nu staat samen te vatten met ‘so far, so good’. De invoering heeft geleid een significante lagere prijs voor advies voor veel consumenten. Tegelijkertijd is het voor consumenten niet per se eenvoudiger geworden. Dat zei Theodor Kockelkoren, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tijdens een themabijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars. Toch is het volgens hem nog te vroeg om het provisieverbod te evalueren.

Prijs van advies

Het provisieverbod op hypotheken heeft geleid tot forse besparingen op hypotheekadvies. "De gemiddelde huizenkoper betaalde vroeger makkelijk €4.000, tegenwoordig ligt dat veelal tussen de €1.500 en €2.500. Bij zo’n 200.000 hypotheken per jaar is dit een besparing van €400 miljoen per jaar", aldus Kockelkoren.

"Onze indruk is dat de dienstverlening zich verder aan het differentiëren is. Zo'n kwart van de mensen maakt gebruik van een zelfhulp-korting. Dat betekent een verdere besparing voor consumenten van €30 miljoen per jaar". Ook is de indruk van de AFM dat het provisieverbod leidt tot lagere van de kosten in de beleggingsketen en de kwaliteit van de beleggingsprestaties niet noodzakelijkerwijs hieronder leidt.

Theodor Kockelkoren - AFM

Kwaliteit van advies

"In de productcategorieën van hypotheken, levensverzekeringen en AOV, is onze indruk dat de kwaliteit van de advisering niet naar beneden is gegaan sinds de introductie van het provisieverbod", aldus de AFM. Deze zorg bestond bij enkelen en werd ingegeven door de mogelijke reacties van consumenten om nog alleen op prijs te letten en niet op kwaliteit. "Onze voorzichtige indruk is dat de kwaliteit van de advisering in de eerste periode na het provisieverbod licht is verbeterd".

Het is nog onduidelijk of een aantal risico’s van het provisieverbod zich niet alsnog kunnen tonen. Tot dusver blijven consumenten niet massaal weg bij advies. Wel lijken ze zich bewuster van de keuzes die ze kunnen en moeten maken.