Huidige nullijn in CAO Rabobank met één jaar verlengd

10 november 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft met de vakorganisaties het CNV en De Unie overeenstemming bereikt over de CAO voor 2016, waarin de huidige nullijn en het sociaal plan voor boventalligen blijven gehandhaafd. Met FNV is nog akkoord bereikt over 2016.

Voortzetting sobere lijn

Met de CAO 2016 van Rabobank wordt de sobere lijn van de huidige CAO voortgezet. “Deze sobere lijn is nodig om bij te dragen aan de noodzakelijke kostenreductie bij onze bank. Daarnaast past het bij de behoefte die er maatschappelijk is om de lonen in de financiële sector te matigen”, licht Van Hattem toe. Rabobank had voor de nieuwe Rabobank CAO 2016 ook graag de FNV aan boord gehad. 

Eerst zag onderhandelaar Emanuel Geurts van vakbond De Unie nog een jaar nullijn niet zitten, zegt hij in een toelichting. 'Maar voor onze leden woog verlenging van het sociaal plan zwaarder.'

CAO Rabobank

Sociaal plan ongewijzigd

In het licht van de organisatieveranderingen die bij de Rabobank in gang zijn gezet, is er bij medewerkers behoefte aan duidelijkheid over het sociaal beleid na 2015. Om die reden is de bank vervroegd met de vakorganisaties in gesprek gegaan over de Rabobank CAO na 2015. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat met het CNV en De Unie over de CAO voor 2016. Afspraak is dat het huidige sociaal plan ook in 2016 zal gelden. Uitgangspunt is en blijft dat de Rabobank medewerkers die boventallig worden, zoveel mogelijk van werk naar werk wil helpen. Het sociaal plan omvat afspraken over de regels voor het bepalen van boventalligheid, het stimuleren van inzetbaarheid in de actieve mobiliteitsfase, de termijn van begeleiding van boventallige medewerkers en de financiële vergoedingen bij afscheid. “Met de verlenging van het sociaal plan bieden we als werkgever duidelijkheid voor de medewerkers die in 2016 boventallig worden”, aldus Raymond van Hattem, hoofdonderhandelaar namens de Rabobank.

Het onderhandelingsresultaat betekent ook dat in 2016 geen collectieve loonsverhoging plaatsvindt. Wel krijgen alle medewerkers die op 1 januari 2016 in dienst zijn, eenmalig een extra vakantiedag toegekend, naar rato van de omvang hun arbeidsduur.