Schakel! bestaat ruim 1 jaar en breidt verder uit

24 september 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Schakel! bestaat ruim één jaar en bouwt verder op de successen van het samenwerkingsverband tussen de grootste hypotheekverstrekkers en de leden van de NVVK. Door Schakel! zijn veel klanten in de schuldhulpverlening met een eigen woning beter geholpen dan voorheen, doordat banken en schulphulpverlening elkaar steeds beter weten te vinden. Dat melden de vertegenwoordigers van Schakel! tegenover Banken.nl.

Schakel!
Om eigen huiseigenaren met betalingsproblemen beter de weg te wijzen en van dienst te zijn hebben de schuldhulpverleners, verenigd in de NVVK, en ABN AMRO, ING, Obvion, Rabobank en SNS Bank het samenwerkingsverband Schakel! opgericht.

Via Schakel! treden schuldhulpverleners en hypotheekverstrekkers in een vroeg stadium met elkaar in contact over een hypotheekklant die zich meldt bij de schuldhulpverlening. Door gezamenlijk op te trekken zijn de partijen beter in staat om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke financiële situatie van de klant. Hierdoor kan sneller en eenvoudiger een passende oplossing gevonden worden zodat het klantbelang nog beter kan worden gediend. Klanten bepalen overigens zelf of zij gebruik maken van deze samenwerkingsmogelijkheid.

Schakel breidt verder uit

1-jarig bestaan

'Het eerste jaar van Schakel! heeft met name in het teken gestaan van de introductie van een nieuwe manier van werken bij schuldhulpverleners voor een relatief nieuwe doelgroep in de schuldhulpverlening', aldus de vertegenwoordigers van Schakel!. 

In dit eerste jaar heeft ongeveer de helft van het aantal leden van de NVKK via Schakel! de samenwerking met hypotheekverstrekkers gezocht. Dat betekent dat als een klant met eigen woning zich meldt bij schuldhulpverlening, de schuldhulpverlener, na toestemming van de klant, contact opneemt met de bijzonder beheer-afdeling van de hypotheekverstrekker. Door het uitwisselen van elkaars inzichten wordt het mogelijk om toe te werken naar een duurzame oplossing voor de klant. Schakel! streeft naar woningbehoud voor de klant, hoewel het nog steeds kan zijn dat verkoop van de woning de enige oplossing blijft.

'Door Schakel! zijn veel klanten in de schuldhulpverlening met een eigen woning beter geholpen dan voorheen, doordat banken en schulphulpverlening elkaar steeds beter weten te vinden'.

Ambitie  

De komende jaren wordt Schakel! verder uitgebouwd tot de samenwerking tussen schuldhulpverleners en hypotheekverstrekkers volledig ingeburgerd is.

Er wordt naar gestreefd Schakel! binnen de NVVK breder in te zetten voor klanten met een eigen woning. Sinds de introductie worden, naast het digitaal beschikbaar stellen van  informatie, presentaties verzorgd om de werkwijze van Schakel! nader toe te lichten aan de NVVK-leden.  Daarnaast wordt in het komende jaar hoogstwaarschijnlijk het aantal hypotheekverstrekkers dat is aangesloten bij Schakel!, verder uitgebreid. De initiatieven daarvoor zijn gaande.