‘Nederland is toe aan duidelijkheid in pensioendossier’

26 juni 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Waar de Nederlandse pensioensector volop bezig is om de transitie naar het nieuwe stelsel succesvol voor elkaar te boksen, wordt er vanuit de sector gevreesd dat de nieuwe politieke partijen mogelijk toch nog met aanpassingen zullen komen. Wat betreft Brand New Day-directeur Joost Tieland is deze onzekerheid onwenselijk, omdat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. “Het is de hoogste tijd voor duidelijkheid.”

In hun verkiezingscampagnes wilden PVV, NSC en BBB het nieuwe pensioenstelsel nog (deels) van tafel hebben, al rept het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet er met geen woord over. Uit de eerste reactie van partijleiders zou echter blijken dat er niet wordt uitgesloten dat partijen vanuit de Tweede Kamer alsnog met aanpassingen op de nieuwe pensioenwet zullen komen.

De eerste pensioenfondsen gaan echter al op 1 januari 2025 over naar het nieuwe stelsel; en dat aantal zal tot de uiterste transitiedatum van 1 januari 2028 elk jaar toenemen. Grote wijzigingen worden zo volgens Tieland steeds onwaarschijnlijker. “Maar wijzigingen zijn zeker niet ondenkbaar. Aan die onzekerheid moet zo langzamerhand een einde komen.”

‘Nederland is toe aan duidelijkheid in pensioendossier’

Onzekerheid

Tieland wijst erop dat het pensioen transparanter en eenvoudiger te maken een van de doelstellingen is van de nieuwe wet. “Het bedrijfspensioen is nu een grote collectieve pensioenpot waarop je een aanspraak hebt”, legt hij uit. “In het nieuwe stelsel zie je als individu hoeveel van die pot van jou is en hoeveel pensioen je op de AOW-datum ontvangt. Je kunt dan beoordelen of dat genoeg is.”

“Ook zit er in het nieuwe stelsel geen belofte meer dat uitkeringen geïndexeerd worden, wat een loze belofte bleek te zijn. Die duidelijkheid hebben mensen nodig voor het maken van juiste pensioenkeuzes”, aldus de directeur van Brand New Day.

Tieland stelt dat als de pensioenwet wederom moet worden aangepast, dit ervoor kan zorgen dat mensen nog langer op duidelijkheid moeten wachten.

"Die onzekerheid is niet alleen lastig voor de pensioensector, maar ook voor consumenten die een goed pensioen willen opbouwen. Mensen hebben goede inzichten in hun bedrijfspensioen nodig, zodat ze indien nodig zelf maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld extra geld opzijzetten in een apart individueel pensioenproduct.” 

Daarbij wijst hij erop dat de pensioensector al is begonnen met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, wat hoge kosten met zich meebrengt die ten laste gaan van de opgebouwde vermogens. “Het terugdraaien van maatregelen of aanvullende veranderingen kunnen leiden tot nog meer kosten en moeten daarom met terughoudendheid worden overwogen.”