AFM onderzoekt ontvlechting aanbieders en adviseurs

25 augustus 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt in hoeverre aanbieders en zelfstandige adviseurs daadwerkelijk los van elkaar zijn komen te staan als gevolg van de invoering van het provisieverbod. Deze ontvlechting moet ervoor zorgen dat advseurs zich volledig focussen op het belang van de klant.  

Onderzoek naar gevolgen provisieverbod

Het onderzoek past binnen de bredere aandacht van de AFM voor de invoering van het provisieverbod. De AFM heeft onder meer gekeken naar de toepassing van het kostprijsmodel door banken en verzekeraars, naar serviceabonnementen en naar constructies die tegen het provisieverbod indruisen. Ook is het dienstverleningsdocument ontwikkeld.

AFM onderzoekt ontvlechting aanbieders en adviseurs

Ontvlechting aanbieders en zelfstandige adviseurs

Deze stelselwijziging vraagt om nieuwe bedieningsconcepten en verdienmodellen. Hierbij moet de toegevoegde waarde van de dienstverlening voor de consument buiten kijf staan. Zelfstandige adviseurs en directe aanbieders hebben een grote inspanning geleverd om hun bedrijfsvoering aan te passen en om de veranderende relatie met de klant vorm te geven.

In dit onderzoek naar de ontvlechting kijkt de AFM naar de relatie tussen aanbieders en zelfstandige adviseurs op het gebied van:

  • Afspraken en gemeenschappelijke activiteiten;
  • Betalingen en geldstromen;
  • Productieverdeling en 
  • (Interne) borging dat activiteiten en afspraken passen binnen het provisieverbod.

De AFM heeft recentelijk een informatieverzoek verzonden naar ruim zestig aselect gekozen (middel-) grote adviseurs. Daarnaast is het verzoek verstuurd naar enkele serviceproviders, uitvaartverzekeraars en grote aanbieders. Het verzoek richt zich op hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen, woonlastenverzekeringen, tweedepijlerpensioenproducten en uitvaartverzekeringen.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen die met de markt worden gedeeld.