Dijsselbloem ziet toe op beheersing toezichtskosten

20 augustus 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Eerder dit jaar werd het voorstel ingediend voor het wijzigen van de Wet bekostiging financieel toezicht. In dit voorstel komt het gehele financiële toezicht vanaf 2015 volledig voor rekening van de financiële sector zelf. Banken vrezen een verdere stijging van de toezichtskosten door het ontbreken van een prikkel om deze kosten te beperken. In een nota aan de Tweede Kamer laat minister Dijsselbloem weten dat de prikkel tot kostenbeheersing instant blijft. De minister ziet het als zijn verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat het toezicht op een zo efficiënt mogelijke manier wordt vervult.

Doel van de wetswijziging

In de nota verduidelijkt Dijsselbloem nogmaals het doel van de wetswijziging. 'De regering vindt het van belang dat de gehele toezichtskosten op financiële producten onderdeel vormen van de productiekosten en niet uit de algemene middelen worden betaald. Hiermee worden de toezichtskosten onderdeel van de productiekosten die aan de gebruiker zullen worden doorberekend. Dit is wenselijk omdat de sector hierdoor wordt geprikkeld om risico’s voor de maatschappij en de daarmee gepaard gaande toezichtskosten mee te wegen bij de totstandkoming van producten. Daarnaast kunnen toezichtskosten worden doorberekend indien er sprake is van (groepen van) personen die een specifiek belang of profijt hebben bij de dienst of prestatie van de overheid.'

Toename toezichtskosten voor banken

De afschaffing van de overheidsbijdrage betekent voor banken een verdere stijging van de toezichtskosten. Begin dit jaar liet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan het Ministerie van Financiën weten dat de kosten voor het toezicht op financiële instellingen de afgelopen jaren exponentieel zijn gestegen. In de nota van Dijsselbloem is deze toename weergegeven in onderstaade tabel.

 Stijgende toezichtskosten

Beheersen toezichtskosten

Banken maken zich zorgen over het wegvallen van de prikkel om de kosten van toezicht zoveel mogelijk te beperken. Dijsselbloem laat in de nota weten dat de prikkel tot kostenbeheersing instant blijft. 'Het is mijn verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de toezichthouder zich niet alleen houdt aan de wettelijk opgedragen taak maar ook dat de toezichthouder deze taak op een zo efficiënt mogelijke manier vervult. Beide aspecten betrek ik ook bij de beoordeling van de begroting die de toezichthouder mij jaarlijks ter goedkeuring voorlegt. Ik rapporteer hierover ook elke vijf jaar aan de Kamer. Het wegvallen van de overheidsbijdrage brengt hierin geen enkele verandering'.