Rabobank: 2012 moeizaam economisch herstel

12 januari 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

2012: jaar van moeizaam economisch herstel
De belangrijkste kengetallen voor de Europese economieën zijn eind 2011 enigszins verbeterd. Dat alleen al was goed nieuws gezien de enorm zwakke maanden ervoor. Dat gezegd hebbend zijn de problemen nog niet voorbij en zal 2012 waarschijnlijk nog een jaar van moeizaam economisch herstel worden. De werkloosheid zal waarschijnlijk niet erg dalen en verdere bezuinigingsmaatregelen zullen opnieuw hun economische tol eisen.

Frankrijk – komende jaar wordt zwaar
De Franse economie toonde zijn veerkracht in het derde kwartaal van 2011, verwacht wordt dat de negatieve effecten van de schuldencrisis meer zichtbaar worden in de komende maanden. De geringe toename in de PMI cijfers van December is een lichtpuntje, maar geen reden tot veel optimisme. Het creëeren van werkgelegenheid stagneerde aan het eind van vorig jaar en ook de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zijn niet veelbelovend.

Spanje - Terug in recessie
In het derde kwartaal van 2011 hield exportgroei de Spaanse economie uit de recessie. Maar de beschikbare economische gegevens voor kwartaal 4 wijzen op krimp van het BBP in dat kwartaal. Voor het eerste kwartaal in2012 wordt verwacht dat het BBP zal dalen, wat zou betekenen dat Spanje in een double-dip recessie terechtkomt. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de werkloosheidscijfers  de opwaartse trend voort zullen zetten.

Verenigd Koninkrijk – 2012 begon vrolijk
Het nieuwe jaar begon met een reeks van goed nieuws. De kengetallen van december waren sterker dan verwacht, wat zou betekenen dat de economie een boost zou krijgen in 2012. De geplande fiscale maatregelen voor begrotingsconsolidatie in 2012/13 zullen echter hun impact hebben op de output, zelfs al zijn ze slechts de helft als in 2011/12. De inflatie daalde verder in november 2011 en verwacht wordt dat deze trend zich voortzet.

Nederland - Recessie onvermijdelijk
Economische signalen wijzen erop dat de economie nog steeds op oranje staat. Het consumentenvertrouwen daalde tot een punt lager dan het dieptepunt in 2009, de export - de belangrijkste groeimotor tot nu toe - daalde in oktober voor het eerst in twee jaar en de werkloosheid is terug op het hoogtepunt van januari 2010. Ook de wind chill factor is lager dan in 2009: waar de koopkracht nog steeg in 2009, lijkt deze in 2012 te moeten inboeten.