ING neemt geen afscheid van fossiele bedrijven

16 februari 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING geeft geen gehoor aan de klimaateisen die Milieudefensie onlangs aan de rechtbank stelde. Dat laat de oranjebank middels een officiële reactie weten.

De reactie van ING draait om de aankondiging van Milieudefensie om de bank voor de rechter te dagen. De milieuorganisatie is van mening dat ING als grootste bank van Nederland bijdraagt aan klimaatverandering, omdat de bank vervuilende fossiele bedrijven financiert.

Wat de milieuorganisatie betreft, doet ING te weinig om de eigen klimaatimpact te minimaliseren en eist het daarom dat de bank zijn totale CO2-uitstoot halveert in 2030 ten opzichte van 2019, onder meer door de samenwerking te stoppen met vervuilende bedrijven.

ING neemt geen afscheid van fossiele bedrijven

Doet ING dit niet, dat spant Milieudefensie een klimaatrechtszaak aan.

In zijn reactie laat ING weten het in veel zaken met Milieudefensie eens te zijn, onder meer over dat er urgente actie nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

Tegelijkertijd wijst de bank erop dat 80% van de wereld nog altijd afhankelijk is van fossiele energie en dat de afbouw daarvan een geleidelijk proces is. “Van het ene op het andere moment helemaal stoppen met de financiering van olie en gas is volgens ons niet de juiste aanpak”, schrijft ING.

ING legt uit ervoor te kiezen het gesprek met zijn klanten aan te gaan om hen te helpen stappen te zetten in hun klimaatbeleid. Tot slot stipt de bank aan dat het besloten heeft om zijn portefeuille olie- en gaswinning versneld af te bouwen én dat de kredietverlening voor duurzame energie tegen 2025 verdrievoudigd moet worden.

“Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze algehele strategische richting en we werken hieraan door middel van veel verschillende initiatieven binnen de hele organisatie”, stelt ING-CEO Steven van Rijswijk.

“We zijn net zo bezorgd over het klimaat als Milieudefensie en we hebben altijd goede, constructieve gesprekken met hen gevoerd. Daar hebben we ook van geleerd en inspiratie uit gehaald. We willen het gesprek graag voortzetten. Maar als het nodig is, zullen we uiteraard onze aanpak ook in de rechtbank toelichten.”

Reactie Milieudefensie

Tegenover het Financieele Dagblad reageert Milieudefensie-directeur Donald Pols teleurgesteld op de reactie van ING. Hij laat weten van mening te zijn dat ING zijn klanten alleen kan stimuleren om te verduurzamen door duidelijk te zijn in wat zij van bedrijven verwachten en consequenties te verbinden aan het niet halen van klimaatdoelen.

“Dat doen zij nu niet”, aldus Pols. “Wij hadden een andere reactie verwacht, omdat de gesprekken met ING tot nu vruchtbaar zijn gebleken. Wij hebben altijd de hoop gehouden dat een rechtszaak toch te vermijden is, omdat die kostbaar en tijdrovend is.”

De volledige reactie van ING op de brief van Milieudefensie is hier te lezen.