DNB: Vertrouwen in de eigen bank licht gestegen

15 augustus 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Het aantal consumenten dat volledig of overwegend vertrouwen in de eigen bank heeft steeg tussen april 2013 en april 2014 licht van 71% naar 73%. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van De Nederlandsche Bank (DNB) onder de naam Household Survey (DHS)*. Ook het oordeel over de deskundigheid van bestuurders van financiële instellingen is ten opzichte van vorig jaar fors gestegen.

Peiling va vertrouwen

DNB peilt jaarlijks het vertrouwen van het publiek in financiële instellingen. Respondenten wordt onder andere gevraagd of zij er vertrouwen in hebben dat hun eigen bank, levensverzekeraar respectievelijk pensioenfonds aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen. Met name bij banken en verzekeraars blijkt het vertrouwen al sinds 2009 binnen een betrekkelijk smalle en stabiele marge te fluctueren.

Het aantal respondenten dat aangeeft een volledig of overwegend vertrouwen in de eigen bank te hebben steeg tussen april 2013 en april 2014 licht van 71% naar 73%. Dat niveau is evenwel nog altijd 17 procentpunt lager dan in 2007.

Vertrouwen in de eigen bank licht gestegen

Meer vertrouwen in de eigen bank

Verder werd gevraagd of banken, levensverzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen aan hun verplichtingen zullen kunnen voldoen. Daarbij valt op dat respondenten structureel een sterker vertrouwen hebben in hun ‘eigen’ bank, verzekeraar of pensioenfonds dan in de banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Voor banken en verzekeraars is dit conform verwachting: immers, als het omgekeerde waar zou zijn zou men een motief hebben om van instelling te veranderen. Pensioendeelnemers kunnen echter niet kiezen bij welk pensioenfonds zij hun aanspraken onderbrengen. Bovengenoemde verklaring gaat daar dus niet op.

Deskundigheid van bestuurders

Het oordeel over de deskundigheid van bestuurders van financiële instellingen is ten opzichte van vorig jaar fors gestegen. Het oordeel ten aanzien van integriteit blijft overwegend negatief. Op de stelling dat bestuurders deskundig zijn reageert 41% positief.

* De peiling wordt gehouden door middel van een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Vertrouwen van het publiek in financiële instellingen is een belangrijke voorwaarde voor een stabiel financieel stelsel. Daarom peilt DNB jaarlijks hoe het met dit vertrouwen gesteld is.