LexisNexis licht tien due diligence-trends uit, én evenveel stappen om deze goed te beheren

20 november 2023 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Due diligence is niet meer wat het geweest is. Vroeger draaide het om een team van compliance officers die handmatig juridische documenten en financiële overzichten doornamen om mogelijke risico’s van externe partijen in kaart te brengen. De afgelopen jaren is het speelveld echter veel voller geworden. Niet alleen omdat nieuwe klanten op steeds meer gebieden (onder meer AML, ESG en de ‘gebruikelijke’ fiscale omstandigheden) doorgelicht moeten worden, maar ook omdat toezichthouders steeds strakker op de financiële dienstverleners zitten.

Het moge duidelijk zijn: anno 2023 is de oude aanpak bij lange na niet toereikend om de almaar toenemende juridische, financiële, reputatie- en strategische risico’s van een bedrijf te beperken. De hoogste tijd dus om de belangrijkste trends én praktische oplossingen in kaart te brengen om het due diligence proces weer effectief en efficiënt in te richten.

En dat is precies wat LexisNexis gedaan heeft in zijn whitepaper ‘Het nieuwe tijdperk van Due Diligence’. In het onderzoek omschrijft het bedrijf een tiental trends die ertoe hebben geleid dat er vandaag de dag hogere eisen worden gesteld aan bedrijven op het gebied van due diligence en naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast gaat LexisNexis in op tien stappen om deze opkomende risico’s zo goed mogelijk te beheren.

LexisNexis licht tien due diligence-trends uit, én evenveel stappen om deze goed te beheren

Toezicht én regels nemen toe

Eén van de thema’s rondom de trends is de steeds strenger wordende regelgeving en tegelijkertijd een strengere handhaving door toezichthouders. LexisNexis schrijft dat toezichthouders in Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Azië steeds vaker hun tanden laten zien en scherp optreden. Wanneer bedrijven niet voldoen aan (een almaar toenemend aantal) due diligence-vereisten, kunnen zij hiervoor stevig beboet worden.

De statistieken bevestigen dit. Die boetes voor bedrijven die niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen zijn in 2022 wereldwijd met 50% gestegen. Het valt daarbij op dat de hoogste boetes volgden op gezamenlijk onderzoek van handhavingsinstanties uit meerdere landen.

“Justitiële samenwerking is nu de norm en daarmee is de kans groter dan ooit dat een toezichthouder die onderzoek doet naar een bedrijf met een hoofdkantoor in eigen land, wanpraktijken ontdekt van een leverancier op een ander continent. Bedrijven moeten daarom due diligence-onderzoek doen in alle landen waar zij en externe partijen zakendoen.”

ESG en nieuwe technologieën

Een andere belangrijke trend is dat de aandacht voor ESG groeiende is. Niet alleen toezichthouders zouden erop letten of bedrijven wel voldoen aan ESG-gerelateerde wetten, het wordt ook steeds belangrijker voor klanten, investeerders en de eigen medewerkers.

De onderzoekers benadrukken dat bedrijven die ethisch verantwoord ondernemen, aantrekkelijker zijn voor klanten en winst maken. Bedrijven die het tegenovergestelde bewerkstelligen, verliezen juist hun relevantie. Het wordt dan ook steeds belangrijker om de ESG-prestaties op orde te hebben.

De versnelling van de technologie is eveneens een interessante trend. Waar de regeldruk almaar toeneemt, springen steeds meer partijen in dit gat om de druk te verlichten. Met de komst van onder meer AI, machine learning en de cloud, slagen nieuwe technieken er steeds beter in om de werkbalans weer te herstellen.

Aandachtspunten

Tal van trends dus om rekening mee te houden. Gelukkig deelt LexisNexis in dezelfde whitepaper gelijk tien tips om in het nieuwe tijdperk van due diligence alsnog succesvol te zijn. Ten eerste dienen bedrijven voor een breder scala aan gegevens te zorgen. Juridische en financiële gegevens zouden namelijk niet genoeg zijn voor een effectieve due diligence. Zo is bijvoorbeeld ESG-data essentieel om reputatierisico’s te vermijden.

Tegelijkertijd dient men prioriteit te geven aan gegevenskwaliteit. “Gezien de overvloed aan gegevens en het feit dat er vaak verkeerde informatie wordt verstrekt, is het van groot belang dat bedrijven hun due diligence-beslissingen alleen op relevante en betrouwbare gegevens baseren.” Oftewel, gebruik alleen officiële bronnen en gerenommeerde erkende nieuwsbronnen.

Maak gebruik van technologie; Zet compliance op de agenda van het management; Integreer compliance in de hele organisatie; Werk nauw samen met je externe due diligence-leverancier; Bepaal je doelstellingen voor compliance; Voeg je gegevensbronnen samen; Laat leveranciers weten wat je van hen verwacht; en Wees alert op greenwashing, zijn de overige aandachtspunten.

Meer weten? Lees hier de volledige whitepaper ‘Nieuwe tijdperk van Due Diligence’ van LexisNexis.