De weg naar financiële inclusiviteit via cryptovaluta en digitale ecosystemen

24 mei 2023 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De afgelopen jaren heeft de betalingssector fors geïnvesteerd in betalingsplatforms. Als gevolg daarvan vindt clearing (het herkennen en vaststellen van de transactie) nu in real-time plaats in verschillende landen, valuta's en gebieden. Payment rails, zoals Swift, Faster Payments, CHAPS en ACH, zijn van onschatbare waarde in het moderne betalingslandschap en naarmate de digitalisering groeit en uitbreidt, zien we waarschijnlijk verdere ontwikkelingen die innovatie en ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren.

Bedrijven die de digitale infrastructuur invoeren en optimaal benutten, bevinden zich in de beste positie. Dit is een van de belangrijkste lessen uit Equinix’ Global Interconnection Index (GXI) 2023. Volgens de GXI 2023 is de financiële dienstensector verreweg de grootste aanjager van interconnectiebandbreedte; dat is de mate waarin bedrijven onderling privaat data uitwisselen. In feite is deze sector goed voor maar liefst 18 procent van alle interconnectiebandbreedte die door bedrijven en dienstverleners samen wordt gebruikt.

Betalingsplatforms maken gebruik van netwerk- en datacenterinfrastructuur en bij deze hele cyclus zijn veel verschillende partijen betrokken. Een goed voorbeeld is het P27 Nordic Payments initiatief, opgericht door zes Scandinavische banken. P27 wil de eerste geïntegreerde regio voor binnenlandse en cross-border betalingsplatforms tot stand brengen die meerdere Scandinavische landen en munteenheden omvat. Initiatieven en verbanden zoals P27 zorgen voor verder samenspel binnen het Europese betalingslandschap. Daarnaast bevorderen ze een betere beveiliging en verhogen ze de betrouwbaarheid, onderwerpen waarover op dit moment in de sector veel wordt gediscussieerd.

De weg naar financiële inclusiviteit via cryptovaluta en digitale ecosystemen

Cryptovaluta tegen ongelijkheid

Met de focus op Europese initiatieven en een eurocentrisch betalingslandschap is het belangrijk om te erkennen dat real-time betalingen niet altijd beschikbaar zijn in andere delen van de wereld’, zoals Zuid-Amerika of Afrika. In deze regio’s kan de afwikkeling lang duren en is clearing soms onmogelijk. Door het ontbreken van betrouwbare betalingsrails in dergelijke landen zijn alternatieven, zoals het gebruik van Bitcoin (BTC) en andere cryptovaluta, sterk toegenomen. Dit maakt betalingen in real-time mogelijk, wat ondenkbaar is als men alleen op de bestaande betalingsinfrastructuur vertrouwt.

El Salvador is het eerste land ter wereld dat zelf Bitcoin als legale betaalmunt heeft ingevoerd. Daarmee wil El Salvador ‘financiële inclusiviteit’ bieden aan zijn inwoners, die vaak geen bankrekening hebben, maar wel een smartphone bezitten. Het zal de komende jaren interessant worden om te zien hoe dit, en andere projecten en initiatieven elders in wereld zich gaan ontwikkelen. Eerder in 2022 heeft El Salvador 2,381 BTC gekocht.

Dit werd waarschijnlijk bewaard bij FTX (Futures Exchange), een van de grootste beurzen waar Bitcoin en andere digitale activa werden verhandeld. In november 2022 implodeerde FTX na een run op de reserves van de beurs. Incidenten als deze tonen de kwetsbaarheid aan van cryptoplatforms die niet gereguleerd zijn.

Harmonisatie voor veiligheid en efficiëntie

Het is geruststellend om te weten dat het niet de technologie zelf is die de kwetsbaarheid creëert, maar de mensen die ermee werken. Tot dusver is de blockchaintechnologie zelf niet in opspraak gekomen. Het belangrijkste kenmerk van blockchaintechnologie in betalingsverkeer met cryptovaluta is het ontbreken van een centrale clearinginstelling. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van een gedistribueerde database waarin alle transacties worden bijgehouden.

Hoewel Bitcoin en de traditionele betaaloplossingen op verschillende principes zijn gebaseerd, is er één overeenkomst: er is een standaard voor betalingsverkeer nodig. Bij cryptovaluta is dat de blockchain; bij de betalingsrail heet dat een betalingsschema, ofwel, een reeks regels die bepaalt hoe betalingstransacties worden verwerkt. In Europa is dit SEPA (Single Euro Payments Area). Eenvoudig gezegd is SEPA een norm voor berichtenverkeer waarmee informatie in XML-formaat wordt uitgewisseld.

Digitale ecosystemen als basis voor innovatie

Succesvolle uitwisseling van betalingsdata vereist veilige, robuuste digitale infrastructuur en ecosystemen die veilige, efficiënte en veerkrachtige connectiviteit tussen de spelers in de waardeketen mogelijk maken. Hiervoor heb je een netwerk van onderling verbonden datacenters nodig om digitale ecosystemen met elkaar te verbinden en om flexibel te kunnen schalen.

Blockchain biedt veerkracht en veiligheid dankzij gedistribueerde consensus algoritmen, waarbij overeenstemming bestaat tussen alle nodes op het netwerk over de gedistribueerde database. Deelnemers maken verbinding, delen data en werken samen met de andere deelnemers en netwerken in het hele digitale ecosysteem. Ook hier is men dus afhankelijk van de connectiviteitsmogelijkheden tussen de deelnemers, net als bij een gecentraliseerd platform. Ongeacht de onderliggende technologie zijn digitale ecosystemen hoe dan ook van cruciaal belang voor ontwikkeling en innovatie.

Dus hoe je ook betaalt, via een debet-/kredietkaart of je Bitcoin-portemonnee; digitale betalingen vormen een belangrijk onderdeel van het moderne dagelijkse leven. De technologie ontwikkelt zich voortdurend en digitale infrastructuur en connectiviteit tussen de belanghebbenden is essentieel voor het slagen van digitale processen – en dit wordt naar verwachting alleen nog maar belangrijker. Wereldwijde digitale innovatie initiatieven en financiële partnerschappen bieden een boeiende blik op wat komen gaat. Digitale infrastructuur speelt in elk geval een aanzienlijke rol in de stappen die worden gezet om financiële inclusiviteit overal ter wereld te bevorderen.

Een artikel van Michel Ludolph, Global Solutions Architect bij Equinix.