Vernieuwing van depotstelstel laat nog op zich wachten

22 juli 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De Belastingdienst, Betaalvereniging Nederland en Nederlandse banken gaan nauwer samenwerken bij de heroriëntatie van het depotstelsel als vervanger van de huidige G-rekeningen. Dat meldt de Belastingdienst. Eerder dit jaar werd al bekend dat de invoeringsdatum van 1 juli 2014 niet zou worden gehaald.

Heroriëntatie depotstelsel

Het ministerie van Financiën neemt het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het Depotstelsel. Bij die heroriëntatie worden de belangen van banken en het bedrijfsleven die nu gebruik maken van de g‑rekening meegenomen. Onder leiding van een projectleider wordt de komende maanden gezocht naar de meest duurzame oplossing. Volgens de Belastingdienst rapporteert de projectleider in het najaar over zijn bevindingen en de mogelijke oplossingen.

Depotstelsel

Vervanging G-rekening

In 2009 is het wetsvoorstel aangenomen om de huidige G-rekeningen te gaan vervangen door een depotstelsel. Een G-rekening is een geblokkeerde zakelijke rekening waarmee de ondernemer alleen de loonbelasting en premies sociale verzekeringen van uitzendpersoneel aan de Belastingdienst kan te betalen. Het nut van een g-rekening is dat deze bescherming biedt bij aansprakelijkheidskwesties rond loonheffingen. Door betaling van een deel van de facturen door de inlener van personeel op de G-rekening van de uitlener, is de inlener beschermd tegen aansprakelijkstelling voor loonbelasting en verschuldigde premies indien de uitlener deze niet afdraagt aan de Belastingdienst en UWV.

Belangrijk verschil tussen de g-rekening en het depotstelsel is dat bij het depotstelsel het geld op de rekening niet wordt beheerd door de (eigen) bank, maar wordt ondergebracht bij de Belastingdienst.