DNB: Minder kleine kredieten aan het MKB verstrekt

21 juli 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De kredietverstrekking van banken aan het MKB is eind vorig jaar verder gedaald. De krimp heeft zich vooral voorgedaan bij leningen tot €250.000. Dit blijkt uit een nieuwe statistiek over de bancaire kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) van De Nederlandsche Bank (DNB. De recente cijfers benadrukken het belang van alternatieve MKB financiering en geven inzicht in de dynamiek en problematiek van de huidige MKB financiering in Nederland.

Problematiek MKB financiering

De financiering van het MKB staat al geruime tijd onder druk. Kleine bedrijven geven aan dat ze moeite hebben om aan krediet te komen, mede doordat banken scherper op de risico’s letten. Door de crisis is de financiële positie van een deel van het MKB echter sterk verzwakt, waardoor de kredietwaardigheid van de betrokken bedrijven is afgenomen. Bovendien speelt de afgenomen vraag naar krediet een belangrijke rol in de krimp van het kredietvolume, aldus DNB.

Minder kleine kredieten aan het MKB

De krimp in de bancaire kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft zich eind vorig jaar vooral voorgedaan bij de kleinere leningen. Terwijl het totaalbedrag aan uitstaande leningen aan het MKB in het vierde kwartaal van 2013 0,9% lager lag dan in de drie maanden daarvoor, was in de categorie leningen tot EUR 250.000 sprake van een daling met 1,6%. Hoewel het aandeel van de leningen tot EUR 250.000 slechts 11% van het totaal uitstaande MKB-krediet bedraagt, betreft het 85% van de MKB-bedrijven met bankkrediet. De nieuwe statistiek verschaft aanvullend inzicht in de dynamiek van de financiering van het MKB en kan zo bijdragen aan het vinden van oplossingen voor eventuele knelpunten.

DNB - Leningen aan MKB

Beter zicht op kredietverlening MKB

Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kredietverlening aan het MKB in Nederland meldt DNB dat er een nieuwe statistiek is opgezet. Voortaan rapporteren de drie grootbanken ieder kwartaal, op een onderling consistente manier over de kredietverlening aan het MKB – bedrijven met een omzet kleiner dan €50 miljoen. Het MKB biedt werkgelegenheid aan ongeveer 60% van alle werknemers in het bedrijfsleven. De grootbanken vertegenwoordigen het overgrote deel van de bancaire kredietverlening aan het MKB. Inmiddels hebben de grootbanken gerapporteerd over het derde en vierde kwartaal van 2013.