Arval pakt met nieuwe CEO door op nieuwe strategie

26 juni 2014 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Onder leiding van de nieuwe algemeen directeur Liam Donnelly, zet leasemaatschappij Arval (dochter van BNP Paribas) vanaf deze zomer belangrijke stappen in de realisatie van hun nieuw ingeslagen strategie. Eén van die stappen is de introductie en uitrol van Arval Smart Experience: een interactief, multichannel programma dat met moderne communicatiemiddelen zorgt voor een intensiever en efficiënter contact tussen klanten, berijders én Arval. Klanten en berijders krijgen met de Arval Smart Experience tools en apps scherper inzicht in het leaseproces en de dagelijkse gebruikskosten van de leaseauto. Hoofddoelstelling is dat klanten, waar nodig, wagenparkkosten snel en effectief kunnen reduceren en berijders overal en altijd informatie over hun leaseauto kunnen raadplegen. Allemaal op een gebruiksvriendelijke en speelse communicatiewijze.

Nieuwe eisen klanten

Om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen van organisaties, die voortkomen uit de steeds ingewikkeldere taak van de wagenparkbeheerder (regelgeving, belastingen en technische ontwikkelingen), biedt Arval nu uniform gestructureerde producten en diensten aan in de vorm van package-deals (met de mogelijkheid om meer diensten toe te voegen) of à la carte. Dankzij deze package-deals wordt leasen nog eenvoudiger. Het stelt klanten in staat kosten te besparen, makkelijker te kiezen voor aanvullende dienstverlening en leasen ook voor de berijder te vereenvoudigen. Elke Arval-vestiging stelt eigen pakketten samen op basis van de lokale behoeften.

ARVAL - BNP Paribas Group

Introductie Arval Mid-Term Rental om te voorzien in brede behoeften van organisaties

Na de introductie van Arval Long-Term Rental – contracten voor 60 maanden – in maart 2014, biedt Arval nu lease voor de middellange termijn aan in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland. Arval Mid-Term Rental sluit aan bij de behoefte aan meer flexibiliteit van organisaties (piekperiodes, seizoensactiviteiten, proefperiodes, etc.). Met Arval Mid-Term Rental kunnen zij auto’s leasen voor een periode van 1 tot 24 maanden zonder levertijd. De auto is direct beschikbaar. Arval Mid-Term Rental is het enige leaseproduct voor de middellange termijn dat is samengesteld en ontwikkeld op Europese schaal. Daarmee is Arval de eerste zakelijke autoleasemaatschappij die in alle leasetermijnen voorziet, van 1 dag tot 60 maanden. Arval Mid-Term Rental wordt in de komende periode ook uitgerold in de andere landen van de groep.

Informatie sneller beschikbaar

“De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Informatie moet steeds vaker en vooral sneller beschikbaar zijn. De moderne consument eist daarin transparantie en duidelijkheid. Als dienstverlener moeten wij daar klaar voor zijn en leasen voor onze doelgroepen een beleving maken”, zegt Liam Donnelly, de nieuwe algemeen directeur van Arval. “De komende tijd ontplooien wij nog meer initiatieven. Ook hierbij is het centrale thema intensiever en efficiënter contact. Wij willen graag dat onze klanten en berijders zich bij ons thuis voelen, laten ervaren dat leasen bij Arval verder gaat dan auto’s en de kosten hiervan.”

Klanten profiteren van Arval’s kennis en tools met Arval Driver Solutions

Wagenparkbeheerders worden tegenwoordig met complexe en strategische onderwerpen geconfronteerd, zoals regelgeving en belastingen. Zij krijgen ook te maken met de uitdaging van technologische ontwikkelingen in auto’s, diverse motortypes en meer in het algemeen met de Total Cost of Ownership van hun wagenpark en de kwaliteit van de dienstverlening aan de berijders. Ter ondersteuning van de wagenparkbeheerders bij het aangaan van die nieuwe uitdagingen, is Arval Driver Solutions nu beschikbaar op de belangrijkste markten van Arval. Met Arval Driver Solutions zorgt Arval voor de operationele relatie met de berijders en biedt wagenparkbeheerders gestructureerde oplossingen om hun administratieve taken te verlichten en hen bij het strategische beheer van hun wagenpark te ondersteunen. Arval Driver Solutions steunt op drie pijlers: deskundig advies van Arval om de behoeften vast te stellen en een implementatieplan voor te stellen, een specifiek service level agreement op basis van kernindicatoren en een clausule die de klant de vrijheid geeft de aanpassingen in het beleid terug te draaien, mochten deze niet het gewenste effect hebben.

Een telematicaproject voor een nauwere band met berijders

Na de Franse lancering in 2013 van Arval Smart Experience, het initiatief dat interactieve multimedia-instrumenten biedt en nu in alle landen van de groep beschikbaar is, is telematica de afgelopen jaren van toenemend strategisch belang geworden voor Arval. Niet alleen is het een belangrijke pijler om het wagenparkbeheer te optimaliseren, zowel in termen van Total Cost of Ownership als vanuit milieuoogpunt, het is ook een manier om berijders direct daarbij te betrekken en hun rijgedrag te beïnvloeden. Daarom heeft Arval de laatste jaren in verschillende landen waar zij actief is geïnvesteerd, waarbij ‘laboratoria’ zijn ingezet om verschillende oplossingen op basis van telematica te testen en te implementeren. Het Italiaanse voorbeeld heeft Frankrijk bijvoorbeeld geholpen met een aanbod dat momenteel in voorbereiding is en dat eind 2014 wordt gepresenteerd.

Meer interactie

Donnelly: “Arval Smart Experience is een initiatief van de Arval Group. Het wordt onze standaard voor een slimme manier van communicatie; waar ter wereld onze klanten en de berijders zich ook bevinden. In Nederland starten wij nu met de tools Arval Connect, Arval Fleet View, Arval Mobile+, de inzet van sociale media en ons driverteam. Ik ben ervan overtuigd dat deze tools en apps onze klanten helpen in hun bedrijfsvoering en berijders meer gemak en plezier laten beleven van hun leaseauto. Daarnaast dragen ze aan onze kant bij aan onze doelstellingen om flexibele leaseoplossingen te bieden, groei te bewerkstelligen en een strakke focus te houden op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan het terugdringen van de CO2-footprint een onderdeel is.”